Konieczność wykonania analiz DPIA w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy

BEZPŁATNE WEBINARIUM

Przyjęta w styczniu br. nowelizacja Kodeksu Pracy

wprowadza nowe obowiązki dla pracodawców, które są związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników. Zarówno wprowadzenie badania trzeźwości pracowników, jak i organizacja pracy zdalnej wymagają przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami art. 35 RODO. W fazie projektowania lub zmiany obu z wymienionych procesów przetwarzania danych osobowych należy również uwzględnić zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, na podstawie oszacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności, osób których dane dotyczą – zgodnie z art. 25 RODO.

Program

  • Zakres obowiązków wynikających z RODO w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy
  • Przeprowadzanie analizy privacy by design/by default dla nowych lub zmienianych procesów przetwarzania danych osobowych
  • Czy istnieje konieczność przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych dla procesów przetwarzania danych wynikających z nowelizacji Kodeksu Pracy?
  • Rola IOD w monitorowaniu nowych/zmienionych procesów przetwarzania danych.

Prowadzenie

Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu ENSI, od 2007 r. Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (wcześniej: Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). 

Przewodniczył pracom Zespołu ekspertów, powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany statusu ABI do nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (2014).

Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (ponad 20 lat doświadczeń). Pełni funkcję IOD wraz ze swoim Zespołem ekspertów ENSI w wielu organizacjach różnych branż.

Współtwórca metodyk zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania ochroną danych osobowych.

Przewodniczący Komitetu sterującego SABI ds. Profesjonalizacji funkcji IOD.