Patrycja Szurmak

Prelegentka podczas 25 Kongresu IOD