Zapewnianie Ciągłości Działania Organizacji (BCP)

Zagadnienia bezpieczeństwa biznesu stały się w ostatnim dziesięcioleciu jednym z najważniejszych wyzwań związanych z zarządzaniem organizacją. Źródłem tego zjawiska jest nieustannie rosnąca konkurencja rynkowa, która skłania przedsiębiorstwa do szukania i sięgania po efektywniejsze narzędzia w walce z pojawiającymi się zagrożeniami.

Obecnie działające na rynku firmy muszą być w stanie prowadzić swoją działalność bez względu na panujące warunki, w szczególności w sytuacjach kryzysowych, tak aby zapewnić ciągłość świadczenia usług na właściwym i zadowalającym klienta poziomie.

Przedstawimy Państwu propozycję kompleksowego podejścia do problemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania w postaci sprawdzonych w praktyce metodyk projektowania rozwiązań (TSM–BCP i TISM). Metodyki spełniają wymagania normy BS 25 999.

Opracowywanie Polityki Zapewniania Ciągłości Działania (BCP).

  • Analiza ryzyka zakłócenia działalności organizacji – zagrożenia, słabe punkty, krytyczne procesy;
  • Organizacja struktury zarządzania zapewnianiem ciągłości działania;
  • Opracowywanie planów zapewnienia ciągłości działania oraz scenariuszy awaryjnych wg metodyki TSM-BCP,
  • Opracowanie Regulaminu BCP oraz Regulaminu Komitetu Kryzysowego;
  • Opracowywanie założeń dla Centrum Zapasowego;
  • Pomoc w przeprowadzeniu testów funkcjonowania planów ciągłości działania i procedur awaryjnych;
  • Szkolenia z Polityki Zapewnienia Ciągłości Działania dla pracowników organizacji.