Adres siedziby ensi

Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa
NIP 951-18-25-278, REGON 012996183,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł,  KRS 0000054499,
XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie

kontakt

tel.: (22) 620 12 00
tel.: (22) 243 15 98

E-mail : info@ensi.net

Szkolenia i warsztaty ENSI: Katarzyna Bińkowska
Oferty usług ENSI: Paweł Tyburcy
Oferty reklamowe: oferty@ensi.net
(oferty reklamowe kierowane na inne adresy są kasowane)

ENSI – FILIA KRAKÓW
ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków
tel.: 608 571 521, 509 833 155, (12) 644 20 73
e-mail: biuro@aries-it.pl, https://aries-krakow.pl