Kongres Inspektorów Ochrony Danych
Kongres Inspektorów Ochrony Danych (Kongres IOD) to kontynuacja Kongresu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Kongresu ABI) – najważniejszego dorocznego spotkania środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce, organizowanego od 1999 roku, podczas którego omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące, praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w podmiotach ze sfery publicznej i prywatnej, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.
W latach 1999 - 2022 zorganizowaliśmy 25 Kongresów ABI/IOD

I Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Warszawa, 14-15.12.1999)

II Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Warszawa, 18-19.04.2000)

III Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Zakopane, 18-20.12.2000)

IV Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Zakopane, 18-20.04.2001)

V Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Wisła, 3-5.04.2002)

VI Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Zakopane, 9-11.10.2002)

VII Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Sulejów, 26-28.05.2003)

VIII Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Wisła, 22-24.03.2004)

IX Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Rytro, 18-20.10.2004)

X Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Wisła, 20-23.03.2006)

XI Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Warszawa, 23-24.04.2007)

XII Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Wisła, 03-05.12.2007)

XIII kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Warszawa, 30.11-01.12.2007)

XIV Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Wisła, 01-03.12.2010)

XV Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Kazimierz Dolny, 30.11-02.12.2011)

XVI Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Sterdyń, 6-7.12.2012)

XVII Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Chlewiska, 13-14.11.2013)

XVIII Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Żelechów, 22-23.10.2014)

XIX Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Żelechów, 14-16.04.2015)

XX Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Żelechów, 12 – 14.04.2016 r.)

XXI Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Chlewiska, 27 – 28 kwietnia 2017 r.)

XXII Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Żelechów, 11 – 13 kwietnia 2018 r.)

23 Kongres Inspektorów Ochrony Danych (Warka, 4-5 grudnia 2018 r.)

24 Kongres Inspektorów Ochrony Danych (Siła k/Olsztyna, 3-5 grudnia 2019 r.)

25 Kongres IOD (Kromerowo, 26-28.09.2022 r.)

Kongres TISM
Doroczne spotkania specjalistów TISM, podczas których dzielono się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami. Wydarzenie skupiało osoby odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem w najlepszych instytucjach i przedsiębiorstwach w Polsce. Wśród uczestników dużą większość stanowili Certyfikowani Specjaliści TISM.
W latach 2002 - 2005 odbyły się trzy Kongresy TISM

I Kongres Specjalistów TISM (Ustroń, 4-6.12.2002)

II Kongres Specjalistów TISM (Białowieża, 3-5.12.2003)

III Kongres Specjalistów TISM (Wisła, 9-11.03.2005

Konferencje
i seminaria
W ciągu ponad 20 lat działalności ENSI, zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy liczne krajowe i międzynarodowe konferencje i seminaria z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Niemal 50 konferencji krajowych i międzynarodowych

Konferencje międzynarodowe:

InterSec’96 (09-10.09.96)

InterSec’97 – “Wojna informatyczna” (25-26.02.97)

InterSec.CON’98 (12-13.02.98)

InterSec.CON’99 – “Bezpieczeństwo informacji w korporacji” (24-25.11.99)

Firewall.CON`97 (03.09.97)

Firewall.CON`98 + VPN (01.12.98)

Konferencje i seminaria tematyczne:

Konstruowanie Polityki Bezpieczeństwa (27.02.97)

UnixUnderground (04.09.98)

NT Sec (17.09.98)

Ustawa o ochronie danych osobowych a systemy informatyczne (05.10.98)

Public Key Infrastructure (07.11.98)

Ustawa o ochronie informacji niejawnych (30.04.99)

Aspekty prawne ochrony informacji (29-30.06.99)

Ustawa o ochronie danych osobowych – rejestracja zbiorów (28.09.99)

Ochrona informacji niejawnych w systemach informatycznych (25.10.99)

Odpowiedzialność prawna zarządów za ochronę informacji (22.02.2000)

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji (30.05.2000)

Włamanie z Internetu (28-30.06.2000)

Konferencja “Zaufany Pracownik” (26.09.2000)

Konferencja “Kancelaria Tajna” (01.12.2000)

Skutki nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych (30.10.2001)

TISM – Jak skutecznie zarządzać bezpieczeństwem informacji (21.11.2001)

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (22.04.2002)

Ochrona informacji a współpraca Polski z NATO. Wymagania Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa informacji (10.05.2002)

Aspekty prawne ochrony informacji (20-21.06.2002)

Seminarium „Testy bezpieczeństwa aplikacji internetowych” (24.06.2002)

Seminarium „Technologiczne audyty bezpieczeństwa informacji w praktyce” (12.07.2002)

Seminarium „PKI w firmie. Cele. Korzyści. Bezpieczeństwo” (09.08.2002)

Seminarium „Technologiczne audyty bezpieczeństwa informacji w praktyce” (26.02.2003)

Seminarium TISM 1.4 (27.02.2003)

Seminarium TISM – BCP (13.03.2003)

Seminarium „Integracja zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie” (21.03.2003)

Seminarium „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – jak spełnić wymogi ustawy” (25.03.2003)

Seminarium „Testy penetracyjne systemów informatycznych” (08.05.2003)

Seminarium TSM (Total Security Management) (25.02.2004)

Seminarium ABI „Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych” (20.04.2004)

Seminarium ABI „Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych” (25.05.2004)

Seminarium TSM (Total Security Management) (08.06.2004)

Seminarium ABI „Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych” (21.06.2004)

Konferencja „Praktyczne problemy ochrony danych osobowych kadrowych” (19.05.2005)

Konferencja „Praktyczne problemy ochrony danych osobowych kadrowych” (20.09.2005)

Konferencja „Outsourcing a ochrona informacji” (3.10.2006)

Konferencja „Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych” (05.03.2008)

Konferencja „Ochrona danych osobowych w Dziale Kadr” (25.11.2008)

Konferencja „Ochrona danych osobowych w Dziale Kadr” (22.04.2009)

Konferencja „ Przetwarzanie danych osobowych przedsiębiorców” (13.03.2012)