ENSI



Konferencja - dyskusja


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW


Od 1 stycznia 2012 r. zmieniły się przepisy, dotyczące stosowania ustawy o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Sytuacja ta wynika z faktu, że od początku tego roku stracił moc obowiązującą art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, zgodnie z którym, Ewidencja działalności gospodarczej była jawna, a dane osobowe w niej zawarte nie podlegały przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Od nowego roku przetwarzanie danych osobowych, które identyfikują przedsiębiorców, podlega wszystkim obowiązkom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych. Zatem organizacje, które przetwarzają lub zamierzają przetwarzać takie dane muszą je zbierać, przechowywać, zabezpieczać czy rejestrować zgodnie z wszystkimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Jakie prawa do ochrony prywatności posiadają przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą?

W jakich celach można przetwarzać dane osobowe przedsiębiorców, dostępne w publicznych ewidencjach i rejestrach?


Jak zatem wprowadzić zmiany w przetwarzaniu posiadanych danych osobowych przedsiębiorców, aby uniknąć odpowiedzialności za niezgodnie z przepisami ich przetwarzanie?


W jakich sytuacjach spotykamy się z koniecznością zbierania danych osobowych przedsiębiorców oraz czy mamy prawo zbierać takie dane?


Jak zorganizować procesy przetwarzania danych osobowych przedsiębiorców (w tym zbieranie, udostępnianie, transfer do państwa trzeciego), aby móc prawidłowo wypełniać wszystkie obowiązki ustawowe?


Jak ABI ma rozpoznawać zbiory danych przedsiębiorców i prowadzić nadzór nad prawidłowym ich przetwarzaniem?


Na te, i wiele innych pytań, odpowiedzi udzielono podczas konferencji, która odbyła się 13 marca br., w Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Tematyka konferencji powstała na bazie wielu pytań i problemów napływających z różnych organizacji w Polsce, zarówno sektora publicznego, jaki i prywatnego.

Prelekcje poprowadzili i wzięli udział w panelach dyskusyjnych: p. dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, p. Maciej Byczkowski - Prezes Zarządu ENSI, Prezes Stowarzyszenia ABI, p. dr Grzegorz Sibiga - Polska Akademia Nauk, Ekspert Stowarzyszenia ABI oraz p. Marta Siemaszko, ekspert ENSI

Dziękujemy za udział w konferencji.


BEZPIECZNIE JEST WIEDZIEĆ WIĘCEJ



Maciej Byczkowski
Prezes Zarządu ENSI






AGENDA KONFERENCJI
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW




Otwarcie Konferencji
p. dr Wojciech Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
p. Maciej Byczkowski - Prezes Zarządu ENSI, Prezes Stowarzyszenia ABI


Panel 1: "Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych do danych przedsiębiorców"

 • Zmiany w prawie. Stanowisko GIODO dotyczące danych przedsiębiorcy.

 • Zakres danych o przedsiębiorcy stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych

 • Problematyka „zbiorów mieszanych“ zawierających dane osobowe przedsiębiorców oraz inne dane o przedsiębiorcach.

Prowadzący:

p. dr Wojciech Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

p. dr Grzegorz Sibiga - Polska Akademia Nauk, Ekspert Stowarzyszenia ABI



Panel 2: "Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych przedsiębiorców"

 • Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w świetle jawności rejestrów publicznych zawierających dane przedsiębiorców.

 • Obowiązki informacyjne. Wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadkach zebrania danych w obrocie gospodarczym lub ze źródeł powszechnie dostępnych.

 • Zasady „szczególnej staranności“ (celowości, adekwatność i czasowości) w zakresie przetwarzania danych przedsiębiorców w świetle jawności rejestrów publicznych zawierających dane przedsiębiorców.

 • Przekazywanie danych przedsiębiorców innym podmiotom:

  • udostępnianie danych osobowym innym administratorom danych,

  • powierzenie przetwarzania danych osobowych,

  • transfer danych do państwa trzeciego

 • Rejestracja zbiorów danych przedsiębiorców.

Prowadzący:

p. dr Wojciech Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

p. dr Grzegorz Sibiga - Polska Akademia Nauk, Ekspert Stowarzyszenia ABI



Panel 3: "Sytuacja administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w związku ze zmianą statusu danych przedsiębiorcy

 • Zmiany w dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych

 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych przedsiębiorców.

 • Nadzór ABI nad przetwarzaniem danych przedsiębiorców.

Prowadzący:

p. Maciej Byczkowski - Prezes Zarządu ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI

p. Marta Siemaszko - ENSI




Do pobrania:





PATRONAT NAD KONFERENCJA OBJĘLI







Wszelkich informacji na temat konferencji udziela

p. Aleksandra Jarzębska:, tel.(22) 620 96 95 lub 620 12 00,
e-mail: aleksandra . jarzebska [at] ensi.net, https://www.ensi.net





ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, e-mail: info @ ensi.net
  Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020