Klauzula informacyjna dla uczestników webinariów

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest organizator webinarium – European Network Security Institute Sp. z o.o. (dalej jako „ENSI“) z siedzibą przy al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa. Kontakt: e-mail: odo@ensi.net

 

Cele przetwarzania, podstawy prawne i retencja danych

Cel przetwarzania 

Podstawa prawna przetwarzania danych
z rozporządzenia UE
nr 2016/679 (RODO) 

Okres przetwarzania 

Umożliwienie zapisania się i wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez ENSI i przekazywania komunikacji dotyczącej webinarium (np. linków umożliwiających udział, materiałów dotyczących webinarium)

art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ENSI jakim jest właściwa organizacja webinarium

Do czasu zakończenia wydarzenia lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu 

Przekazywanie informacji o naszych produktach i usługach związanych z problematyką ochrony danych osobowych, w tym organizowanych i współorganizowanych przez nas warsztatach, szkoleniach, konferencjach oraz kongresach dedykowanych dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych w organizacjach

art. 6 ust. 1 lit. a) – przetwarzanie odbywa się wyłącznie za uprzednią zgodą uczestnika, gdy zapisał się on do bazy kontaktowej ENSI (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych oraz zgodę na formę kontaktu marketingowego. Wycofanie zgód nie będzie miało jednak wpływu na legalność działań ENSI, które w oparciu o zgodę były prowadzone jeszcze zanim taka zgoda została wycofana

Do czasu wycofania zgody

Odbiorcy danych

ENSI będzie przekazywać Twoje dane wyłącznie upoważnionym pracownikom i zaufanym odbiorcom (m.in. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie) wspierającym nas w organizacji webinarium takim jak np. podmioty dostarczające nam usługi informatyczne (m.in. Dostawcy usług ClickMeeting).

Twoje prawa

W związku z tym, że ENSI przetwarza Twoje dane osobowe, masz prawo do: 

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO,
  5. wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych lub formę komunikacji marketingowej,
  6. żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
  7. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
  8. sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO.
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże koniecznie, aby zarejestrować Twoje zgłoszenie i prowadzić korespondencję, czy udzielać odpowiedzi na Twoje ewentualne pytania dotyczące webinarium.