Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

ENSI w swoich działaniach edukacyjnych i merytorycznych kładzie nacisk na aspekt ochrony prawa do prywatności, która stanowi integralną część ludzkiej godności i wolności osobistej człowieka.

Mając na uwadze strategię firmy uwzględniającą również jej twórczy wpływ na otoczenie, we wrześniu 2013 roku w swojej strukturze firma powołała nowy dział ENSI ART, odpowiedzialny między innymi za wdrażanie polityki społecznej odpowiedzialności firmy. Działania ENSI ART koncentrują się na promowaniu wiedzy o prawach człowieka wykorzystując do tego celu język sztuki.

Stworzona została koncepcja cyklu „Sztuka może więcej”, czyli szeregu przedsięwzięć artystycznych, których celem jest wywołanie dyskusji o potrzebie, obecności i randze pojęć braterstwa i poszanowania wspólnych praw – czym są te wartości dla społeczeństw, czym są dla każdego obywatela.

Inspiracją dla powstania konceptu „Sztuka może więcej” jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zawierająca zapisy mówiące o niezbywalnych prawach każdej istoty ludzkiej czyli prawie do życia, godności, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawie wolności myśli, sumienia i wyznania; prawie wolności opinii i jej wyrażania; prawie ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innym kraju w razie prześladowania; zakazie zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa, a także prawie do życia w godziwych warunkach materialnych.

Projekty realizowane przez ENSI ART mają na celu przypominanie jak wielkie jest znaczenie przesłania zawartego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka bowiem wyraża ona szacunek dla życia i ten szacunek obiera sobie za centrum, wokół którego budowane są takie pojęcia jak równość, adoracja, własność, demonstracja. Przywoływanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wydaje się być dzisiaj szczególnie uzasadnione. Przypomnienie jej, bo wiadomo w jakich okolicznościach powstała i czemu jako kodeks honorowy miała zapobiegać. Jaka musiała być desperacja twórców Deklaracji, ale jaka też wiara.

Wystawa Prawa Człowieka. Dostrzegam

Realizację cyklu „Sztuka może więcej” ENSI ART rozpoczęło od kreacji inicjatywy „Wszystkie Istoty Ludzkie”, a w jej ramach stworzenia dwóch projektów: scenariusz spektaklu – koncertu „Wszystkie Istoty Ludzkie”, oparty na tekście Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wystawa „Prawa człowieka. Dostrzegam, która w oryginalny sposób łączy artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z fotografią artystyczną (autor zdjęć: Maciej Byczkowski).