ENSIDeklaracja Warszawska 2013"Zachęcanie do wyznaczania DPO"
25 września 2013 r. w Warszawie, CEDPO oraz krajowe stowarzyszenia DPO w Europie przyjęły "Deklarację Warszawską 2013 - dotyczącą zachęcania organizacji w Europie do wyznaczania inspektorów ochrony danych (DPO)".

Przy okazji 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności zatytułowanej "Prywatność: Przewodnik po zagmatwanym świecie", która odbyła się w dniach 23 - 26.09.2013 r. w Warszawie, Konfederacja Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO) oraz krajowe stowarzyszenia zrzeszające inspektorów ochrony danych w Europie, w tym Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, przyjęły "Deklarację Warszawską 2013" dotyczącą zachęcania organizacji w Europie do wyznaczania inspektorów ochrony danych osobowych (DPO). Organizacje podkreśliły coraz większą rolę DPO, jako wartościowego "przewodnika" w zapewnieniu zgodności funkcjonowania organizacji z zasadami ochrony danych w praktyce. Podczas gdy instytucje unijne, prowadzące prace nad nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącym ochrony danych osobowych, koncentrują się na rozważaniach czy powołanie DPO powinno być obligatoryjne czy też nie, CEDPO sugeruje interesariuszom wyjście poza tę debatę i namawia europejskiego ustawodawcę do sporządzenia jasnych zasad, które zachęcą organizacje do powoływania DPO. Deklarację przyjęły następujące organizacje: CEDPO (Confederation of European Data Protection Organisations) zrzeszająca: Association Profesional Espanola de la Privacidad (APEP) w Hiszpanii, Gesellschaft fur Dantenschutz und Datensicherheit (GDD) w Niemczech, Association Francaise des Correspondants a la Protection des Donnees (AFCDP) we Francji i NederlandsGenootschap van Functionarissenvoor de gegevensbescherming (NGFG) w Holandii; jak również: Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) w Polsce; ARGE DATEN Privacy Austria w Austrii oraz Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija (LFPDA) na Łotwie.                           

[english version]Tekst deklaracji: [EN] [PL]SABI

Przedstawiciele europejskich organizacji DPO na spotkaniu w Warszawie, od lewej:
Kathryn Whelan (ADPO), Agnese Bobovica (LFPDA), Pascale Gelly (AFCDP),
Maciej Byczkowski (SABI), Charlotte Schoenherr (ARGE DATEN), Michał Kaczorowski (SABI),
Dr. Sachiko Scheuing (NGFG), Steffen Weiss (GDD).CEDPO opublikowało Pierwsze Stanowisko Negocjacyjne w sprawie propozycji regulacji unijnej w dn. 30 marca 2012  r. oraz przedstawiło propozycje zmian w Dokumencie
dn. 19 października 2012 r. Powyższe dokumenty, włącznie z nowym dokumentem dotyczącym „Zachęt” dostępne są na stronie http://www.cedpo.eu.

ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, e-mail: info @ ensi.net
  Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020