WDROŻENIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Przygotowujemy organizacje do wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji wykonując:

 • analizę procesów przetwarzania informacji
 • opracowanie struktury zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • opracowanie dokumentacji PBI z Metodyką TISM, wymogami przepisów prawa, standardami organizacyjnymi;
 • integrację Polityki Bezpieczeństwa Informacji z istniejącym systemem zarządzania jakością ISO 9000
 • szkolenia z zasad ochrony informacji
 • konsultacje z zakresu ochrony informacji – w zakresie prawnym, technicznym i organizacyjnym
 • wdrażanie programy Kultury Ochrony Informacji
Sprawdź koszt usługi

Każdy nasz klient jest wyjątkowy, dlatego dla każdego przygotowujemy ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt z Pawłem Tyburcy: pawel.tyburcy@ensi.net

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI (ISMS) ZGODNIE Z NORMĄ ISO/IEC 27001
Wdrażamy system zarządzania bezpieczeństwem informacji. W ramach realizacji usługi:
 • przeprowadzamy audyt przedwdrożeniowy – diagnoza bezpieczeństwa informacji pod kątem zgodności z normą ISO/IEC 27001;
 • identyfikujemy aktywa informacyjnych firmy;
 • wspieramy w szacowaniu ryzyka i doborze zabezpieczeń;
 • opracowujemy dokumentację zapewniającej funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS);
 • szkolimy audytorów wewnętrznych;
 • Wykonujemy audyt sprawdzający i przygotowujemy systemu ISMS do certyfikacji;
 • integrujemy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji z istniejącym systemem zarządzania jakością (ISO 9000, ISO 14000, PN 18000).
Sprawdź koszt usługi

Każdy nasz klient jest wyjątkowy, dlatego dla każdego przygotowujemy ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt z Pawłem Tyburcy: pawel.tyburcy@ensi.net

WDROŻENIE KOMPLEKSOWEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI

Wdrażamy w organizacjach kompleksową politykę bezpieczeństwa w odniesieniu do specyfiki prowadzonej działalności i podjętych działań organizacyjnych. Realizując usługę wdrożenia:

 • analizujemy zagrożenia i ryzyka w obszarach bezpieczeństwa organizacji
 • opracowujemy struktury zarządzania bezpieczeństwem w organizacji – role zarządcze i kontrolne
 • opracowujemy dokumentację Polityki Bezpieczeństwa zgodnie z Metodyką TISM, wymogami przepisów prawa, standardami organizacyjnymi i normami międzynarodowymi dla obszarów bezpieczeństwa:
 • integrujemy Polityki Bezpieczeństwa z systemem zarządzania jakością ISO 9000
 • rozbudowujemy Polityki Bezpieczeństwa do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) według normy ISO 27001
 • szkolimy z zasad bezpieczeństwa przyjętych w organizacji
Sprawdź koszt usługi

Każdy nasz klient jest wyjątkowy, dlatego dla każdego przygotowujemy ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt z Pawłem Tyburcy: pawel.tyburcy@ensi.net