AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO

W ramach audytu bezpieczeństwa informatycznego wykonujemy szereg usług, w tym w szczególności:

 • analizę zgodności bezpieczeństwa systemu informatycznego z wymaganiami przepisów prawa, rekomendacjami producentów oprogramowania, standardami organizacyjnymi i normami międzynarodowymi:
  • Analiza konfiguracji elementów systemu informatycznego (serwery, routery, firewalle itp.)
  • audyty bezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych zgodnie z wymogami Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. Banner-oferta usług
 • analizę zagrożeń i ryzyka połączenia systemu informatycznego z Internetem:
  • testy zewnętrzne – kontrolowany atak z Internetu;
  • testy bezpieczeństwa aplikacji wykorzystujących technologie internetowe
  • analiza bezpieczeństwa serwisów internetowych
 • analizę zagrożeń i ryzyka dla sieci wewnętrznej:
  • testy wewnętrzne – kontrolowany atak z wnętrza sieci (WAN/LAN)
 • analizę zabezpieczeń fizycznych systemu informatycznego
 • konsultacje i doradztwo techniczne z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • stałe monitorowanie bezpieczeństwa serwisów internetowych
Sprawdź koszt usługi

Każdy nasz klient jest wyjątkowy, dlatego dla każdego przygotowujemy ofertę dostosowaną
do indywidualnych potrzeb.

W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt z Pawłem Tyburcy: pawel.tyburcy@ensi.net