28.10.14, W „Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się artykuł „Kamery działają nielegalnie. Monitoring wizyjny wciąż nieuregulowany” autorstwa Sławomira Wikariaka, nawiązujący do tematów dyskutowanych podczas XVIII Kongresu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji „ABI NOWYCH WYZWAŃ” (22 – 23.10.14, Pałac Żelechów pod Warszawą ).


Kongres poświęcony był problematyce ochrony danych osobowych w monitoringu, nowym rozporządzeniom do ustawy o ochronie danych osobowych oraz innym wybranym zagadnieniom przetwarzania danych osobowych.

W artykule w DGP dziennikarz powołał się na opinie ekspertów biorących udział w panelach dyskusyjnych Kongresu ABI: dr Grzegorza Sibigi z Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Mirosława Wróblewskiego, dyrektora zespołu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przytoczony został komentarz dr Grzegorza Sibigi odnoszący się do znaczenia wyroku, który dotyczył Urzędu Skarbowego w Rzeszowie [Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z 9 lipca 2014 r. (sygn. akt II SA/Wa 2393/13) uznał, że dochodzi do przetwarzania danych w związku z zainstalowanymi kamerami, które rejestrują ludzi. Wcześniej podobne orzeczenie dotyczyło monitoringu miejskiego (sygn. akt II SA/Wa 211/13)]: „Sąd uznał, że już samo to, że ktoś może rozpoznać twarz znanej mu osoby, oznacza możliwość identyfikacji tożsamości, co jest elementem definicji danych osobowych. Z kolei rejestrowanie nagrań prowadzi do tworzenia zbioru danych, gdyż można je później wyszukać, posługując się kryterium daty i godziny ”.

Opinia p. Mirosława Wróblewskiego związana była z wymaganiami stawianymi w art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych, który nakazuje podanie osobie, której dane są przetwarzane, wielu informacji, np. kto jest administratorem danych czy w jakim celu są zbierane. Na potrzebę uchwalenia przepisów o monitoringu zwracali wielokrotnie uwagę także rzecznik praw obywatelskich i Najwyższa Izba Kontroli, która w tym roku opublikowała wyniki kontroli systemów miejskich. Okazało się, że wszystkie miasta wojewódzkie i 85 proc. powiatowych stosują monitoring: „A wszystko to bez prowadzenia analiz, jakie są społeczne skutki jego funkcjonowania czy jaka jest jego skuteczność w zwalczaniu przestępczości – zauważył podczas kongresu Mirosław Wróblewski, dyrektor zespołu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. – Warto się zastanowić, czy liczony w kilku procentach spadek przestępczości równoważy koszty przekraczające sto kilkadziesiąt tysięcy złotych. Może lepiej przeznaczyć te pieniądze na etat strażnika miejskiego – zastanawiał się.”

Kongres ABI to najważniejsze doroczne spotkanie środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce, na którym omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące i praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup, oraz w urzędach.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Więcej informacji: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/831753,kamery-dzialaja-nielegalnie-monitoring-wizyjny-wciaz-nieuregulowany.html


Informacje o XVIII Kongresie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji: SPRAWOZDANIE Z KONGRESU

ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, faks: +48 22 620 12 53, e-mail: info @ ensi.net
 Polityka cookies/ Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020


Serwis https://www.ensi.net korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Możesz w każdej chwili sam zdecydować, które cookies chcesz zablokować, odpowiednio zmieniając ustawiania w swojej przeglądarce. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy i w jakim celu, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.