15.06.2015 r., W czasopiśmie „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Zgłoszenie ABI do rejestracji GIODO – fakty i mity”, autorstwa Prezesa ENSI i SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”.

Prezes Maciej Byczkowski poświęcił artykuł sprostowaniu pojawiającego się na różnego rodzaju konferencjach oraz szkoleniach mitu wskazującego datę 30 czerwca br. jako ostateczny termin powołania i zgłoszenia ABI do rejestracji GIODO. Prezes Byczkowski wytłumaczył, że jest to data, do której na nowych zasadach pełnią swoją funkcję ABI powołani przed 1 stycznia 2015 r. zaś ADO może zgłosić ABI do rejestracji w każdym momencie. Nie ma w tym zakresie ani obowiązku, ani żadnego ograniczenia czasowego. Podkreślił, że od 1 lipca 2015 r. stanowisko ABI będzie odnosić się tylko do ABI powołanego na podstawie nowych przepisów i zgłoszonego do rejestracji GIODO.

Prezes ENSI i SABI wyjaśnił, że 30 czerwca 2015 r. został określony w przepisach przejściowych w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (art. 35) i oznacza czas, do którego funkcję ABI mogą pełnić osoby wyznaczone na to stanowisko przed 1 stycznia 2015 r., na podstawie uchylonego przepisu z art. 36 ust. 3 uodo. W praktyce oznacza to, że ADO ma czas do 30 czerwca 2015 r. na podjęcie decyzji, co zrobić z wyznaczonym wcześniej ABI – czy powołać go na nowo i zgłosić do rejestracji GIODO, czy pozostawić tę osobę, ale już na innym stanowisku i zlecić jej wykonywanie części lub wszystkich nowych zadań zgodnie z art. 36b uodo.

Prezes Byczkowski krok po kroku opisał procedurę postępowania dla ADO. Zaznaczył, że ADO po podjęciu decyzji o powołaniu ABI na podstawie art. 36a uodo,w ciągu 30 dni musi zgłosić go do rejestracji GIODO (zgodnie z art. 46b uodo) na wzorze zgłoszenia określonym w stosownym rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Co istotne w takim zgłoszeniu ADO musi potwierdzić, że powołany ABI spełnia kryteria kwalifikacyjne określone w art. 36a ust. 5 oraz podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych, zgodnie z wymogami przepisów.

Prezes Byczkowski zaakcentował, że nowelizacja ustawy umożliwia każdemu administratorowi danych wybór sposobu realizacji nowych obowiązków zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – albo powoła do tego ABI na niezależnym stanowisku, spełniającego odpowiednie wymagania, albo sam będzie realizować nowe zadania bez powołania ABI, wyznaczając do tego inne osoby.


Źródło: „Ochrona danych osobowych”


ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, faks: +48 22 620 12 53, e-mail: info @ ensi.net
 Polityka cookies/ Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020


Serwis https://www.ensi.net korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Możesz w każdej chwili sam zdecydować, które cookies chcesz zablokować, odpowiednio zmieniając ustawiania w swojej przeglądarce. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy i w jakim celu, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.