>

01.12.2014 r., Prezes ENSI Maciej Byczkowski, wziął udział w konferencji „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania”, która odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas konferencji zaprezentowane i przedyskutowane zostały rozwiązania chroniące administrację publiczną, przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością. Firma ENSI objęła konferencję Patronatem Honorowym.


Prezes Maciej Byczkowski wziął udział w panelu dyskusyjnym : „Bezpieczeństwo informacji wobec nowych zagrożeń – unormowania i praktyka”.

Konferencja „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania” to pierwsze w Polsce wydarzenie zorganizowane przy współudziale Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, które w takim stopniu poświęcone zostało zagadnieniom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Celem konferencji była prezentacja praktycznych rozwiązań, jak również bieżących trendów, w przeciwdziałaniu cyberprzestępczości. Istotną częścią wydarzenia jest wymiana doświadczeń pomiędzy branżowymi profesjonalistami z Polski i Europy. Podczas konferencji zaprezentowane i przedyskutowane zostały rozwiązania chroniące administrację publiczną, przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością. Zaprezentowane zostały doświadczenia firm przeciwdziałających cyberatakom. Głos w debatach zabrali również eksperci kancelarii prawniczych i firm ubezpieczeniowych specjalizujących się w przedmiotowej tematyce. Punktem wyjścia do debat na Konferencji były: Strategia Komisji Europejskiej w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości i ochronie danych osobowych oraz wnioski wypływające z ogłoszonej 5 listopada 2014 roku przez Prezydenta RP, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem uporządkowania a jednocześnie trafnego zaadresowania najbardziej palących problemów bezpieczeństwa i przekazania uczestnikom konferencji aktualnego zbioru dobrych praktyk, program Konferencji został oparty o standard ISO 27001, który służy do budowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ang. ISMS).

Firma ENSI objęła konferencję Patronatem Honorowym, dołączając tym samym do grona znakomitych instytucji, firm i organizacji, zaangażowanych w to wydarzenie. Nad konferencją „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania”, patronat Honorowy objęły także: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Comité Economique et Social Européen (EKES), Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, KIGEiT, NASK, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii oraz Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Pana gen. bryg. rez. Krzysztofa Bondaryka, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Wojewoda Mazowiecki, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Polski Instytut Technologii.


Więcej informacji na temat konferencji: http://www.cybergpw.pl/2,O_Konferencji.htm


Organizatorzy Konferencji: Stowarzyszenie EuroCloud Polska, Eficom SA, Giełda Papierów Wartościowych


ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, e-mail: info @ ensi.net
Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020