ENSIWydarzenia
WAŻNE! W ofercie Centrum Szkoleń IOD pojawiły się szkolenia on-line! Zachęcamy do zapoznania się z LISTĄ SZKOLEŃ!


NOWA USŁUGA W OFERCIE ENSI!
Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej ZOBACZ OFERTĘ30.01.2020 r. - w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt.: Praktyka wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych, zorganizowana przez SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych i Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Dnia Inspektora Ochrony Danych (Dnia IOD), przypadającego na dzień 26 stycznia. Szczegółowe informacje na temat historii Dnia ABI/IOD dostępne są na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-ABI-IOD.php
Agenda wydarzenia dostępna jest na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-IOD-2020/


13-19.12.2019 r. - w KINOTECE w PKiN, podczas 14 Festiwalu "AfryKamera", będzie można oglądać kolejną odsłonę wystawy "Prawa Człowieka. Dostrzegam." więcej ->


W dniach 3-5.12.2019 r., obchodziliśmy jubileusz dwudziestolecia Kongresu Inspektorów Ochrony Danych (wcześniej Administratorów Bezpieczeństwa Informacji).

Tegoroczny Kongres, który odbył się pod hasłem "Wiedza. Praktyka. Zgodność. AUDYT WDROŻENIA RODO - 2019", poświęcony był problemom realizacji przepisów RODO oraz krajowych przepisów uzupełniających RODO. Kongres umożliwił jego uczestnikom zweryfikowanie poprawności realizowania przepisów RODO w ich jednostkach organizacyjnych oraz sprawdzenie, czy XX-lecie Kongresuodpowiednio wdrożono wymagania krajowych przepisów uzupełniających RODO (obowiązujących od 4 maja 2019 r.). Informacje na temat Kongresu, agenda dostępne są na stronie poświęconej temu wydarzeniu. Dziękujemy wszystkim za udział w Kongresie


Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!
Konsultacje dotyczące dostosowania przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) do wymogów RODO. SPRAWDŹ OFERTĘ.


UWAGA!
Zmiany w przepisach Kodeksu Pracy, w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zmiany dotyczą sposobu nadawania upoważnień do przetwarzania szczególnej kategorii danych osobowych, sposobu i zakresu zbieranych danych od pracowników, osób ubiegających się o zatrudnienie oraz okresu przechowywania akt pracowniczych. ZOBACZ OFERTĘ.28.06.2019 r. - w Warszawie, odbyła się konferencja "RODO w instytucjach finansowych - pierwsze doświadczenia, interpretacje oraz nowe przepisy", zorganizowana przez Puls Biznesu. Jednym z prelegentów podczas tego wydarzenia był p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu ENSI, który opowiedział o doświadczeniach w wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych w instytutach finansowych.09.05.2019 r. - nowe warsztaty w Centrum szkoleń IOD: warsztaty eksperckie IOD - Przygotowanie i doskonalenie wykonywania zadań inspektora ochrony danych oraz warsztaty eksperckie - Szacowanie ryzyka i ocena skutków zgodnie z RODO. więcej ->

05.05.2019 r. - w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa przy ul. Marszałkowskiej 7 można oglądać wystawę prac fotograficznych Macieja Byczkowskiego "Prawa Człowieka. Dostrzegam." więcej ->

15.04.2019 r. - z przyjemnością informujemy, że ENSI jest członkiem Związku Firm Ochrony Danych Osobowych! Zachęcamy do zapozania się z informacjami na temat organizaji na stronie ZFODO. więcej ->ZFODO

24.01.2019 r. - w Warszawie odbyła się ogólnopolska, bezpłatna konferencja: "Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych". Wydarzenie zorganizowali: Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych. więcej ->

9.12.2018 r. - "Prawa Człowieka. Dostrzegam." - wystawa zorganizowana z okazji 70-tej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. więcej ->

4-5.12.2018 r. - odbył się I KONGRES INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH. Weryfikacja wdrożenia RODO. Kongres poświęcony był weryfikacji wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). więcej ->


22.11.2018 r. - w Warszawie, odbyła się IV Konferencja Ochrony Danych Osobowych. RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych - pierwsze miesiące stosowania przepisów. Konferencję zorganizowało Wydawnictwo C.H. Beck, a ENSI objęło patronat nad tym wydarzeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie poświęconej Konferencji.24.08.2018 r. - w Monitorze Polskim opublikowano Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony: http://monitorpolski.gov.pl/MP/2018/827/29.07.2018 r. - rozpoczęła się rekrutacja na IV edycję studiów podyplomowych WYKONYWANIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN. Patronem studiów jest Stowarzyszenie ABI oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat studiów, w tym zasady zgłaszania udziału na studia, znajdują się pod adresem http://www.inp.pan.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych-iv-edycja/. Rekrutacja trwa do 25 września 2018 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.2.07.2018 r. - w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się pierwsze spotkanie Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, której zadaniem będzie m.in. rozwiązywanie bieżących problemów związanych z wdrożeniem RODO, wyjaśnianie i korygowanie niewłaściwego zrozumienia przepisów. Podczas spotkania, w którym udział wzięło ponad 90 osób, powołano zespoły robocze. W pracach zespołu ds. ogólnych udział weźmie p. Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu ENSI, Prezes Zarządu SABI ), który będzie reprezentował Stowarzyszenie ABI. Więcej informacji na temat spotkania i Grupy znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.24.05.2018. - w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), która zacznie obowiązywać 25 maja br.22.05.2018 r. - Prezydent RP podpisał ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawa wejdzie w życie 25 maja br. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek dostępny jest na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm16.05.2018 r. - Senat przyjął ustawę o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. Więcej informacji znajduje się na stronie Senatu. Bezpośredni link do materiału porównawczego.11-13.04.2018 r. - w Pałacu Żelechów w Żelechowie, odbył się XXII KONGRES ABI - Wiedza u źródeł "Sprawdzian gotowości do RODO". Kongres poświęcony był sprawdzeniu przygotowania do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Udział w Kongresie pozwolił jego uczestnikom zweryfikować, czy w sposób prawidłowy i kompletny dostosowali swoją jednostkę organizacyjną do RODO, a siebie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. więcej ->

10.03.2018 r. - w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie o godz. 19:00 odbyła się uroczysta premiera filmu krótkometrażowego "Wielka Miłość Króla" produkcji ENSI Art - autorstwa p. Macieja Byczkowskiego. Pokaz filmu był częścią wydarzenia - finału wilanowskich dni artystycznych. więcej ->

30.01.2018 r. - w Warszawie, odbyła się ogólnopolska konferencja: "ABI w nowej roli - inspektor ochrony danych". Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i odbyło się w ramach obchodów III Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (III Dnia ABI), przypadającego na dzień 26 stycznia.
Agenda konferencji dostępna są na stronie14.12.2017 r. - Grupa Robocza Art. 29 ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące: Wytycznych dotyczących zgody (wp259) oraz Wytycznych dotyczących przejrzystości (wp260). Uwagi do wytycznych należy zgłaszać do 23.01.2018.

Oprócz wytycznych, konsultowane są dokumenty robocze dotyczące referencji adekwatności (wp254), ustanawiające tabelę z elementami i zasadami, które można znaleźć w wiążących regułach korporacyjnych (wp256) oraz ustanawiających tabelę z elementami i zasadami, które można znaleźć w firmowych regułach wiążących - procesor (wp257). W przypadku dokumentów roboczych, uwagi należy zgłaszać do 17.01.2018.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=5008320-21.11.2017 r. - w Warszawie, odbyła się konferencja: Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, organizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck. Celem konferencji było przedstawienie perspektywy stosowania RODO w administracji publicznej, z uwzględnirggbngfeniem odrębności tego sektora. Wśród prelegentów znaleźli się: Maciej Byczkowski, Katarzyna Cieślak, Piotr Drobek, Grzegorz Gryciuk, mgr inż. Tomasz Izydorczyk, Maciej Kaczmarski, Piotr Kawczyński, dr Maciej Kawecki, r. pr. Kamila Kędzierska, adw. Anna Kobylańska, Maciej Kołodziej, dr hab., r. pr. Mariusz Krzysztofek, adw. dr Paweł Litwiński, dr Arwid Mednis, Paweł Mielniczek, Tomasz Osiej, dr Marlena Sakowska-Baryła, adw. dr Grzegorz Sibiga, Urszula Szefler. ENSI objęło patronat nad wydarzeniem.13.11.2017 r. – w Krakowie, odbyła się II edycja szkolenia „Przygotowanie do wdrożenia RODO”, które organizuje przedstawiciel firmy ENSI – firma Aries-IT. Szkolenie z zakresu ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) poprowadzi p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu ENSI. Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie: http://aries-krakow.pl/szkolenie-rodo/. Zapraszamy!07.11.2017 r. – Wydział Zarządzania PW we współpracy z Instytut Nauk Prawnych PAN organizuje kurs: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach wszelkich rodzajów. Jest to kompleksowy kurs z zarządzania bezpieczeństwem informacji (w tym danych osobowych) w organizacjach biznesowych, usługach publicznych, jednostkach administracji publicznej oraz organizacjach non-profit. Wśród wykładowców znajdą się m.in. p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu ENSI oraz p. dr Grzegorz Sibiga z INP PAN oraz ekspert prawny SABI.
Dla Klientów ENSI organizator przewidział specjalny rabat.
Szczegółowe informacje na temat kursu znajdują się na stronie:: http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/Kandydaci/Kursy/Zarzadzanie-bezpieczenstwem-informacji-w-organizacjach-wszelkich-rodzajow . Zapraszamy!Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w październiku 2017 r., firma ENSI uruchomiła w Krakowie filię, która swoim działaniem obejmuje południowo-wschodnią część Polski.

Utworzenie filii, mające na celu umożliwienie i ułatwienie nawiązania współpracy z najlepszymi na rynku ekspertami w zakresie ochrony danych osobowych, zostało zainicjowane w odpowiedzi na zgłaszane przez Klientów zapotrzebowanie w tym zakresie.

W sprawie nawiązania współpracy z ENSI na terenie Krakowa lub regionu małopolskiego, prosimy kontaktować się z firmą Aries.

Kontakt do filii w Krakowie:
Aries Jerzy Poźniak
ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków
tel.: 608 571 521, 509 833 155, 12 644 20 73
e-mail: biuro@aries-it.pl; http://aries-krakow.pl/

Zapraszamy do współpracy
Kancelaria Ekspertów ENSI

26.10.2017 - w Warszawie odbyła się III Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Prawne i organizacyjne aspekty wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych (RODO), organizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck. Prelegentami podczas konferencji byli prawnicy i specjaliści w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, którzy biorą udział w projektach wdrażania RODO: r.pr. Michał Bienias, Maciej Byczkowski, prof. Paweł Fajgielski, Tomasz Grzegory, adw. Xawery Konarski, r. pr. Arwid Mednis, adw. dr Grzegorz Sibiga, adw. Katarzyna Syska Firma ENSI objęła patronat nad tym wydarzeniem.
Podczas konferencji p. Maciej Byczkowski wygłosił wykład na temat "Znaczenia norm ISO we wdrażaniu bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego wymaganego w RODO".25.10.2017. – Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk planuje uruchomienie kursu "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach wszelkich rodzajów".
Będzie to kompleksowy kurs z zarządzania bezpieczeństwem informacji (w tym danych osobowych) w organizacjach biznesowych, usługach publicznych, jednostkach administracji publicznej oraz organizacjach non-profit. Wśród wykładowców znajdą się m.in. p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu ENSI i SABI oraz p. dr Grzegorz Sibiga, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ekspert prawny SABI.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/Kandydaci/Kursy/Zarzadzanie-bezpieczenstwem-informacji-w-organizacjach-wszelkich-rodzajow

14.09.2017 r. – Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie projekty: ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Ogłoszone zostały konsultacje tych projektów, w których mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Konsultacje potrwają do 13 października br.
Uwagi można przesyłać do na adres: Konsultacje.odo@mc.gov.pl
Szczegółowe informacje oraz projekty dostępne są na stronie: https://mc.gov.pl/konsultacje/konsultacje-spoleczne-projektu-przepisow-wdrazajacych-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie

11.09.2017 r. – w Krakowie, odbędzie się szkolenie „Przygotowanie do wdrożenia RODO”, które organizuje przedstawiciel firmy ENSI – firma Aries-IT. Szkolenie z zakresu ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) poprowadzi p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu ENSI. Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie: http://aries-krakow.pl/szkolenie-rodo/. Zapraszamy!

20.06.2017 r. – w Hotelu Hilton w Warszawie, odbyło się Forum General Data Protection Regulation 2017, zorganizowane przez Centrum Prawa Bankowego, Miesięcznik Finansowy Bank oraz Związek Banków Polskich. więcej ->

6.06.2017 r. – w Hotelu InterContinental, w Warszawie, odbyła się konferencja "Outsourcing bezpieczeństwa przetwarzania danych i wyzwania związane z GDPR", zorganizowana przez Asseco Business Solutions. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję poznać nowe zasady i przewidywane wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, które zaczną być stosowane od dnia 25 maja 2018 r. więcej ->

30.05.2017 r. – w Gdańsku odbyło się Pomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych, podczas którego wykład pt.: "Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w polskich przepisach oraz planowane zmiany w związku z nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w UE" wygłosił p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu ENSI. więcej ->

27-28.04.2017 r. – w Pałacu Odrowążów, w Chlewiskach, odbył się XXI Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Wiedza u źródeł. ABI 2017 – PRZYGOTOWANIE DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH. Kongres poświęcony był przygotowaniu do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). więcej ->

25.04.2017 r.nowe warsztaty w Centrum Szkoleń ABI - Przygotowanie do wdrożenia RODO Warsztaty skierowane są do osób, które w danej organizacji będą uczestniczyć w przygotowaniu jej do wdrożenia RODO, w tym w szczególności ABI, zastępców ABI, innych osób wyznaczonych do wykonywania nadzoru nad przetwarzaniem danych, jak również przedstawicieli działów prawnych, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania systemami informatycznymi. więcej ->

12.04.2017 r. – odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa "Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej", zorganizowana przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. więcej ->

5.04.2017 r. – Dział ENSI Art wraz z projektem „Prawa Człowieka. Dostrzegam” dołącza do kampanii prowadzonej przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie – Cele Zrównoważonego Rozwoju. Zapraszamy do śledzenia informacji w zakładce biznesowej – ENSI: http://www.un.org.pl/ensi.
Więcej informacji o Celach Zrównoważonego Rozwoju na stronie UNIC Warsaw: http://www.un.org.pl/inne-materialy".


24.03.2017 r. – Stowarzyszenie ABI opublikowało na swojej stronie opinię prawną w przedmiocie wykonywania zadań ABI. więcej ->

31.01.2017 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało do Grupy Roboczej art. 29 oraz GIODO uwagi do Wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29 w zakresie inspektora ochrony danych. więcej ->

26.01.2017 r. – w Warszawie, w ramach obchodów Dnia ABI, odbyła się bezpłatna, ogólnopolska konferencja "Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń". Konferencję zorganizowali: SABI oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. więcej ->

24.01.2017 r. nowe szkolenie w Centrum szkoleń ABI - Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych – szkolenie skierowane jest ABI oraz innych osób odpowiedzialnych za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, nie posiadających wiedzy i doświadczenia informatycznego. więcej ->

05.12.2016 r. – w Zielonej Górze odbyło się, ostatnie w 2016 roku, XV z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Lubuskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Partnerem wydarzenia jest firma ENSI. Forum organizują Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. więcej ->

24.11.2016 r. – w Szczecinie odbyło się XIV z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Zachodniopomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Partnerem wydarzenia jest firma ENSI. Forum organizują Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. więcej ->

16.11.2016 r. – w Opolu odbyło się XIII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Opolskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Partnerem wydarzenia jest firma ENSI. Forum organizują Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. więcej ->

9.11.2016 r. – w Bydgoszczy odbyło się XII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Kujawsko-Pomorskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Partnerem wydarzenia jest firma ENSI. Forum organizują Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. więcej ->

29.10.2016 r. – w Olsztynie odbyło się XI z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Partnerem wydarzenia jest firma ENSI. Forum organizują Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. więcej ->

25.10.2016 r. – Stowarzyszenie ABI udostępniło na swojej stronie internetowej odpowiedź z Urzędu Komunikacji Elektronicznej na przesłane przez SABI zapytanie w sprawie stosowania art. 172 ust. 1 ustawy dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.). więcej ->

20.10.2016 r. – w Warszawie, odbyła się „Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Nowe rozwiązania wprowadzone ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w UE”, zorganizowana przez C.H. Beck. Firma ENSI jest Partnerem tego wydarzenia. W panelu dyskusyjnym nt. „Zmian w obowiązkach administratora danych i przetwarzającego” wziął udział Prezes Zarządu ENSI i SABI, p. Maciej Byczkowski. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie poświęconej Konferencji. więcej ->

11.10.2016 r. – w Lublinie odbyło się X z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Lubelskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Partnerem wydarzenia jest firma ENSI. Forum organizują Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. więcej ->

10.10.2016 r. – w Białymstoku odbyło się IX z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Podlaskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Partnerem wydarzenia jest firma ENSI. Forum organizują Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. więcej ->

29.09.2016 r. – w Rzeszowie odbyło się VIII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Podkarpackie Forum Ochrony Danych Osobowych . Partnerem wydarzenia jest firma ENSI. Forum organizują Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. więcej ->

28.09.2016 r. – w Kielcach odbyło się VII z cyklu Forów Ochrony Danych Osobowych: Świętokrzyskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Partnerem wydarzenia jest firma ENSI. Forum  organizują Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. więcej ->

20-21.09.2016 r. – w Warszawie odbyło się Polskie Forum Outsourcingu. Outsourcing wczoraj, dziś i jutro!, które zostało organizowane przez Bonnier Business (Polska), wydawcę Pulsu Biznesu. Stowarzyszenie ABI objęło to wydarzenie Patronatem Medialnym. Drugiego dnia Forum, w panelu dyskusyjnym „Bezpieczeństwo w outsourcingu – fakty i mity”, udział wziął p. Andrzej Rutkowski, Wiceprezes Zarządu SABI. więcej ->

06.09.2016 r. – wernisaż wystawy „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, której organizatorem jest firma ENSI, w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. Wystawa jest organizowana w ramach polskich obchodów 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Patronatem Honorowym wystawę objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Wystawę będzie można oglądać w dniach od 6 września do 6 października 2016 r. więcej ->

06.09.2016 r. – wystawa prac fotograficznych „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, której organizatorem jest firma ENSI, będzie prezentowana w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach, w dniach 6 września – 6 października 2016 r. Wystawa jest organizowana w ramach polskich obchodów 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Patronatem Honorowym wystawę objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. więcej ->

03.09.2016 r. – w wieku 45 lat, zmarł nagle minister Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w latach 2006 - 2010. więcej ->

05.08.2016 r. – prezentacja wystawy „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, której organizatorem jest firma ENSI, w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Wystawa jest organizowana w ramach polskich obchodów 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Patronatem Honorowym wystawę objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Wystawę będzie można oglądać w dniach od 5 sierpnia do 2 września 2016 r. więcej ->

12.07.2016 r. – Komisja Europejska przyjęła tzw. Tarczę Prywatności UE-US, która jest systemem chroniącym dane osobowe obywateli UE, przekazywane do Stanów Zjednoczonych oraz zapewniającym przejrzystość prawną dla przedsiębiorców, dokonujących transatlantyckich transferów danych. więcej ->

11.07.2016 r. – w serwisie You Tube opublikowane zostało nagranie przemówienia p. Wojciecha R. Wiewiórowskiego, Zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pt.: "Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zapewnieniu rozliczalności w zakresie IT". Wystąpienie zostało przygotowane na potrzeby konferencji "Inspektor ochrony danych – kontynuator administratora bezpieczeństwa informacji czy nowa funkcja zapewniająca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych?", która odbyła się w Polskiej Akademii Nauk, 29 czerwca br. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji zakończenia pierwszego studium podyplomowego "Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji" zorganizowanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN przy współpracy z SABI. więcej ->

29.06.2016 r. – w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja "Inspektor ochrony danych kontynuator administratora bezpieczeństwa informacji czy nowa funkcja zapewniająca przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych?". Konferencja odbyła się z okazji zakończenia pierwszego studium podyplomowego "Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji" zorganizowanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN przy współpracy z SABI. więcej ->

28.06.2016 r. – w Dzienniku Ustaw ogłoszony został tekst jednolity tekst ustawy o ochronie danych osobowych. więcej ->

28.06.2016 r. – rozpoczęła się rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych”, organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN, nad którym objęło patronat Stowarzyszenie ABI. Druga edycja studiów została uzupełniona o tematy dotyczące inspektora ochrony danych, o którym mowa we wchodzącym życie w maju 2018 r. unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych, w tym zasad zgłaszania udziału na studia, znajdują się na stronie INP PAN. więcej ->


CHBeck

22.06.2016 r. – w Warszawie odbyła się Konferencja dostęp do informacji publicznej. 15 lat stosowania ustawy. Organizatorem Konferencji było Wydawnictwo C.H.Beck. Partnerem wydarzenia była firma ENSI. NOTKA PRASOWA

09.06.2016 r. – odbyło się Łódzkie Forum Ochrony Danych Osobowych , którego Partnerem jest firma ENSI. Wydarzenie organizują Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. Więcej na temat Forum znajduje się na stronie Organizatora. więcej ->

19.05.2016 r. – w Gdańsku odbyło się kolejne z cyklu Forum Ochrony Danych Osobowych, którego Partnerem jest firma ENSI. Organizatorami tego wydarzenia są Stowarzyszenie ABI oraz Ariergarda. Więcej na temat Pomorskiego Forum Ochrony Danych Osobowych znajduje się na stronie Organizatora. więcej ->


17.05.2016 r. - w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw, która z dniem 1 czerwca 2016 r. zmienia ustawę o ochronie danych osobowych. Dodane zostają art. 11a do 11g dotyczące procedury pociągnięcia Generalnego Inspektora do odpowiedzialności karnej (Dz.U. 2016, poz. 677). więcej ->


4.05.2016 r. – w Dzienniku Urzędowym UE L 119 opublikowane zostały dwa dokumenty, składające się na reformę ochrony danych osobowych:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. oraz
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, która wchodzi w życie pierwszego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


28.04.2016 r. - w Krakowie, odbyło się Małopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych, którego Partnerem była firma ENSI. Organizatorami tego cyklicznego wydarzenia są Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Ariergarda. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się na stronie Forum. więcej ->


14.04.2016 r. - Posłowie Parlamentu Europejskiego uchwalili rozporządzanie dotyczące ochrony danych osobowych. Pełny komunikat prasowy znajduje się na stronie PE. więcej ->


XX Kongres ABI12 - 14.04.2016 r. - w Pałacu Żelechów SPA & Wellness w Żelechowie, odbył się jubileuszowy XX Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji „ABI – DPO: WIEDZA, PRAKTYKA, PRZYSZŁOŚĆ ”. Kongres poświęcony był omówieniu doświadczeń ABI w stosowaniu znowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych oraz przygotowaniu do pełnienia nowych zadań DPO opisanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych w UE. więcej ->


17.03.2016 r. - w Poznaniu odbyło się Wielkopolskie Forum Ochrony Danych Osobowych, którego Patronem merytorycznym oraz współorganizatorem było Stowarzyszenie ABI. więcej ->


04.03.2016 r. - wystawa fotograficzna „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, której organizatorem jest firma ENSI, na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Prezentacja wystawy w Raciborzu to kolejny „przystanek”, po ekspozycji w Warszawie, Wrocławiu i Kielcach, w podróży wystawy po Polsce. Wystawa została zorganizowana w ramach polskich obchodów 70.Rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Patronatem Honorowym wystawę objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Wystawę będzie można oglądać w dniach od 4 do 31 marca 2016 r. więcej ->


26.01.2016 r. - odbyła się ogólnopolska Konferencja „Wykonywanie nowej funkcji ABI – pierwszy rok doświadczeń”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie organizowane odbyło się w ramach ustanowionego przez Zarząd SABI – Dnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Dnia ABI). Honorowym Patronatem objęli konferencję Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa. więcej ->


17.12.2015 r. - w czasopiśmie „Informacja w administracji publicznej” (nr 4/2015, wydawnictwo C.H. Beck) ukazała się analiza case study „ASI zastępcą ABI”, autorstwa Prezesa ENSI i SABI Macieja Byczkowskiego.
więcej ->


17.12.2015 r. - w grudniowym numerze czasopisma „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Powołanie zastępców ABI” autorstwa Prezesa ENSI i SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”. Prezes Maciej Byczkowski zwrócił uwagę w swoim artykule, na fakt, że zgodnie z przepisami administrator danych może powołać zastępców ABI. Wyjaśnił także w treści artykułu, kogo można powołać na to stanowisko i jakie zadania można powierzyć takiej osobie. więcej ->


16.12.2015 r. - w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych. Nowy tekst jednolity ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone: ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014, poz. 1662) oraz ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 1309). Od dnia ogłoszenia w odniesieniach do ustawy należy podawać: Dz. U. 2015, poz. 2135.


13.12.2015 r. - w czasopiśmie „Informacja w administracji publicznej” (nr 4/2015, wydawnictwo C.H. Beck) ukazał się artykuł „ABI w administracji publicznej”, autorstwa Prezesa ENSI i SABI, Macieja Byczkowskiego. więcej ->


10.12.2015 r. - Dzień Praw Człowieka - święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1950 roku. W ramach imprez towarzyszących wystawie zorganizowanej przez ENSI „Prawa Człowieka. Dostrzegam” w Muzeum Dialogu Kultur Oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach odbędzie się spotkanie „Wielokulturowość jako problem (dez)integrującej się Europy”, połączone ze zwiedzaniem wystawy. Wykład na spotkaniu wygłosi dr Violetta Gul-Rechlewicz, wykładowczyni Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalizująca się w problematyce związanej z etnopolityką w zakresie migracji, polityki międzynarodowej oraz praw człowieka. więcej ->


08.12.2015 r. - Prezes ENSI i SABI Maciej Byczkowski wziął udział w Górnośląskim Forum Ochrony Danych Osobowych, które odbyło się 7.12. br. w Katowicach. Partnerem merytorycznym oraz współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. więcej ->


25.11.2015 r. - Prezes ENSI i SABI Maciej Byczkowski wziął udział w XIX FORUM ADO/ABI organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki. Forum poświęcone było zagadnieniu „Pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych, transfer danych osobowych po wyroku w sprawie M.Schremsa oraz reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej”. więcej ->


18.11.2015 r. - Wystawa fotograficzna „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, której organizatorem jest firma ENSI, zostanie zaprezentowana w Muzeum Dialogu Kultur Oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach. Ekspozycja będzie prezentowana w przestrzeni "Przedszkola tolerancji" od 19 listopada 2015 roku do 10 stycznia 2016 roku. Wystawie towarzyszyć będą zajęcia edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prezentacja wystawy w Kielcach to kolejny „przystanek”, po ekspozycji w Warszawie i Wrocławiu, w podróży wystawy po Polsce. Wystawa została zorganizowana w ramach polskich obchodów 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Patronatem Honorowym wystawę objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. więcej ->


28.10.2015 r. - Prezes ENSI i SABI, Maciej Byczkowski, wziął udział w konferencji Coroprate Cybersecurity organizowanej przez Puls Biznesu w Polonia Palace Hotel w Warszawie. więcej ->


27.10.2015 r. - w ofercie Centrum Szkoleń ABI pojawiły się nowe warsztaty Wykonywanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami (17.11.2015 r.) i Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych kadrowych (18.11.2015 r.). Warsztaty skierowane są do osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w celu prawidłowego i rzetelnego pełnienia nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych oraz przeprowadzania sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Centrum Szkoleń ABI. więcej ->


12.10.2015 r. - w październikowym numerze czasopisma „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Rejestry z głową” autorstwa Prezesa ENSI i SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”. więcej ->


30.09.2015 r. - Prezes ENSI i SABI, Maciej Byczkowski, wziął udział w konferencji „Ochrona danych osobowych w Marketingu – Nowe zjawiska i wyzwania”, której organizatorem były Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB oraz Akademia Wiedzy i Praktyki. Wystąpienie Prezesa Byczkowskiego dotyczyło zagadnienia podstawowych problemów we wdrażaniu rozwiązań dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji. więcej ->


28.09.2015 r. - wystawa fotograficzna „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, której organizatorem jest firma ENSI, zostanie zaprezentowana w Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu. Prezentacja wystawy we Wrocławiu to kolejny „przystanek”, po ekspozycji w Warszawie, w podróży wystawy po Polsce. Wystawa została zorganizowana w ramach polskich obchodów 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 9 października do 2 listopada 2015 r. Patronatem Honorowym wystawę objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. więcej ->


10.09.2015 r. - w ofercie Centrum Szkoleń ABI pojawiły się nowe warsztaty MASTER ABI - rozwój kompetencji ABI (5-6.11.2015 r.). Warsztaty skierowane są do osób, które chcą wzmocnić efektywność swojej pracy w nowych warunkach funkcjonowania ABI. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Centrum Szkoleń ABI.


07.09.2015 r. - we wrześniowym numerze czasopisma „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Nadawanie upoważnień – zadanie ABI?”, autorstwa Prezesa ENSI i SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”. więcej ->


14.08.2015 r. - w czasopiśmie „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „ABI – funkcja czy stanowisko”, autorstwa Prezesa ENSI i SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”. więcej ->


25.06.2015 r. - w „Rzeczpospolitej” ukazała się publikacja komentująca tematykę poruszaną podczas II Ogólnopolskiej Konferencji „Zabezpieczenie danych osobowych: Nowa rola ABI - aspekty organizacyjne i techniczne”, której organizatorem było Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (wraz z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej). Jednym z prelegentów na Konferencji był Prezes ENSI i SABI, Maciej Byczkowski. więcej ->


24.06.2015 r. - w lipcowym numerze czasopisma „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Aktualizacja zbiorów danych osobowych przy niepowołaniu ABI”, autorstwa Prezesa ENSI i SABI Macieja Byczkowskiego. więcej ->


24.06.2015 r. - Stowarzyszenie ABI zamieściło komunikat w związku z masowym rozsyłaniem fałszywych informacji na temat nowelizacji ustawy, w tym nowej funkcji ABI. więcej ->


24.06.2015 r. - w Warszawie, odbyła się konferencja "Zabezpieczenie danych osobowych: Nowa rola ABI - aspekty organizacyjne i techniczne." więcej ->


22.06.2015 r. - oficjalne otwarcie Centrum Szkoleń ABI więcej ->

15.06.2015 r. - w czasopiśmie „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Zgłoszenie ABI do rejestracji GIODO – fakty i mity”, autorstwa Prezesa ENSI i SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”. więcej ->15.06.2015 r. - w czasopiśmie „Informacja w administracji publicznej” (C.H.Beck) ukazał się wywiad z Maciejem Byczkowskim, Prezesem ENSI i SABI, poświęcony działalności Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. więcej ->05.06.2015 r. - w "Rzeczpospolitej" ukazał się wywiad z Prezesem SABI i ENSI, pt. „Administrator nie musi mieć etatu”. więcej ->29.05.2015 r. - w Dzienniku Ustaw (poz. 745) opublikowano Rozporządzenie MAiC z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/745. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2015 r.25.05.2015 r. - w Dzienniku Ustaw (poz. 719) opublikowano Rozporządzenie MAiC z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/719. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 2015 r.14.05.2015 r. - (RELACJA) Prezes ENSI i SABI Maciej Byczkowski wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Reforma Ochrony Danych Osobowych – Nowe Szanse I Wyzwania”. Organizatorem konferencji było Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło m.in. Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. więcej ->06.05.2015 r. - Prezes ENSI Maciej Byczkowski został zaproszony do udziału w panelu ekspertów „Nowa rola i obowiązki ABI w organizacji” podczas XVIII Forum ADO/ABI, organizowanego przez Centrum Promocji Informatyki. więcej ->

14-16.04.2015 r. - w Pałacu Żelechów, odbył się XIX Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji „ABI: NOWA ROLA, NOWE OBLICZE”. Tematem przewodnim Kongresu były nowe przepisy wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące wykonywania zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). SPRAWOZDANIE Z KONGRESU | AGENDA KONGRESU

16.04.2015 r. - na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, z dnia 3 kwietnia br., który został zgłoszony do Departamentu Prawa Administracyjnego w RCL z wnioskiem o zwolnienie projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą.16.04.2015 r. - Senat RP podjął uchwałę i wyraził zgodę na powołanie p. dr Edyty Bielak-Jomaa na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Czteroletnia kadencja GIODO rozpoczyna się w dniu złożenia ślubowania przed Sejmem.9.04.2015 r. – Sejm RP powołał Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Funkcję GIODO, przez najbliższe cztery lata, będzie pełniła p. dr Edyta Bielak-Jomaa, doktor nauk prawnych (specjalność prawo pracy), adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją oraz członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy (więcej informacji). więcej ->

31.03.2015 r. - W „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z Prezesem ENSI i SABI pt. „Administrator bezpieczeństwa: funkcja nie dla każdego” dotyczący obowiązujących od 1. stycznia br. nowych przepisów o ochronie danych osobowych. więcej ->

23.03.2015 r. - na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.
więcej ->

10.03.2015 r. - Informacja o wystawie prac fotograficznych Macieja Byczkowskiego „Prawa Człowieka. Dostrzegam.” Edycja II: „DZIEDZICTWO”, organizowanej przez firmę ENSI we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, znalazła się na stronie głównej ONZ. Wystawa otwierała cykl przedsięwzięć w ramach polskich obchodów 70-tej rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Honorowym patronatem wystawę objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Wystawa była prezentowana w dniach 19.02 – 10.03.2015r. w wilanowskiej Oranżerii. więcej ->

10.03.2015 r. - na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został tekst projektu rozporządzenia MAiC w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji, uwzględniający ustalenia konferencji uzgodnieniowej. więcej ->

05.03.2015 r. - W ramach imprez towarzyszących wystawie zorganizowanej przez ENSI „Prawa Człowieka. Dostrzegam. Dziedzictwo” w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyło się spotkanie Klubu Debaty Obywatelskiej „Pochwała Inteligencji w Wilanowie” pt. "Czy godność pozostanie fundamentem praw człowieka?". Gośćmi specjalnymi debaty byli Prezes ENSI Maciej Byczkowski oraz dr hab. Leszek Bosek, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Spotkanie poprowadził Waldemar Rataj. więcej ->

20.02.2015 r. - w programie Qadrans Qltury emitowanym w TVP Warszawa ukazał się materiał z wystawy „Prawa Człowieka. Dostrzegam – Dziedzictwo” organizowanej w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Organizatorem i inicjatorem wystawy jest firma ENSI. Wystawa otwiera cykl przedsięwzięć w ramach polskich obchodów 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. więcej ->

18.02.2015 r. - w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac fotograficznych Macieja Byczkowskiego „Prawa Człowieka. Dostrzegam.” Edycja II: „DZIEDZICTWO”. Wystawa otwiera cykl przedsięwzięć w ramach polskich obchodów 70-tej rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. więcej ->

11.02.2015 r. - Firma ENSI we współpracy z Muzeum Pałacem Króla Jana III w Wilanowie organizatorem wystawy fotograficznej „Prawa Człowieka. Dostrzegam. DZIEDZICTWO” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie. Wystawa otwiera cykl przedsięwzięć w ramach polskich obchodów 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 19 lutego do 10 marca 2015 r. w wilanowskiej Oranżerii. więcej ->

23.01.2015 r. - W gazecie „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł „Kłopotliwy obowiązek firm”, dotyczący przejściowych problemów z ochroną danych osobowych, w związku z nowym modelem wykonywania zadań przez administratorów bezpieczeństwa informacji i związanych z tym obowiązków. Znalazły się w nim wypowiedzi prezesa ENSI i SABI Macieja Byczkowskiego. więcej ->

22.01.2015 r. - Prezes ENSI Maciej Byczkowski został poproszony o wypowiedź ekspercką dla programu Informacje dnia (Superstacja) dotyczącą ewentualnych problemów z systemem informatycznym PKW podczas wyborów prezydenckich w maju br. więcej ->

08.01.2015 r. - na sejmowej stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych ukazał się ujednolicony tekst ustawy o ochronie danych osobowych, uzupełniony o zmiany wprowadzone przez ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z dnia 7 listopada 2014. więcej ->

29.12.2014 r. - w Dzienniku Ustaw (poz. 1934) opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. więcej ->

22.12.2014 r. - na stronie BIP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. więcej ->

8.12.2014 r. - prezes Maciej Byczkowski został poproszony o wypowiedź ekspercką dla programu Finał dnia (Superstacja) na temat projektu społecznościowego OpenPKW. więcej ->

03.12.2014 r. - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MAiC opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych wraz z uzasadnieniem. więcej ->

01.12.2014 r. - Prezes ENSI Maciej Byczkowski, wziął udział w konferencji „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania”, która odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas konferencji zaprezentowane i przedyskutowane zostały rozwiązania chroniące administrację publiczną, przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością. Firma ENSI objęła konferencję Patronatem Honorowym. więcej ->

27.11.2014 r. - Prezes ENSI, Maciej Byczkowski, wziął udział w Forum ADO/ABI organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w Bibliotece Narodowej w Warszawie. więcej ->

27.11.2014 r. - Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zmieniająca m.in. ustawę o ochronie danych osobowych, została opublikowana w Dzienniku Ustaw. więcej ->

24.11.2014 r. - Prezydent RP, podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem zmian w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. więcej ->

24.11.2014 r. - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, opublikowany został Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszeń powołania, zmiany informacji objętych zgłoszeniem i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji z prośbą o zamieszczenie wraz z pismami towarzyszącymi. Projekty rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych znajdują się w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji (poz. 125 i 126). więcej ->

19.11.2014 r. - Prezes Maciej Byczkowski został poproszony o wypowiedź ekspercką dla programu Finał Dnia (Superstacja) na temat problemów z systemem informatycznym Państwowej Komisji Wyborczej podczas aktualnych wyborów samorządowych. więcej ->  

18.11.2014 r. - Prezes Maciej Byczkowski został poproszony o wypowiedź ekspercką dla programu Informacje Dnia (Superstacja) na temat problemów z wdrażaniem nowych systemów informatycznych w Polsce, w kontekście komplikacji związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej podczas aktualnych wyborów samorządowych. więcej ->

17.11.2014 r. - Prezes ENSI Maciej Byczkowski został poproszony o wypowiedź ekspercką dla portalu onet.pl, która dotyczyła oceny problemów jakie ma z systemem informatycznym podczas wyborów samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza. więcej ->  

13.11.2014 r. - Prezes ENSI Maciej Byczkowski został zaproszony do programu Raport, emitowanego przez Superstację. Rozmowa w studio dotyczyła analizy problemów podczas testów systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej. więcej ->

7.11.2014 r. - podczas 79. posiedzenia Sejm przyjął ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej i skierował do podpisu przez Prezydenta RP. Termin podpisania ustawy przez Prezydenta upływa 28 listopada 2014 r. więcej ->

6.11.2014 r. - w Warsaw Marriott Hotel, Congress Hall w Warszawie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI - BEZPIECZEŃSTWO PONAD GRANICAMI”. Prezes Maciej Byczkowski wziął udział jako ekspert w panelu dyskusyjnym „Technologie, potencjał naukowo – badawczy oraz kształcenie kadr na potrzeby ochrony przed cyberzagrożeniami” (w ramach sesji naukowej „Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar konfliktów o zasięgu międzynarodowym oraz wewnętrznym - technologie, potencjał naukowo-badawczy oraz kształcenie kadr dla sił zbrojnych oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo instytucji państwowych oraz gospodarki”). Konferencja organizowana była przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. we współpracy z Agencją Lotniczą ALTAIR - wydawcą miesięcznika RAPORT - Wojsko, Technika, Obronność.
więcej ->


29.10.2014 r. - Prezes SABI Maciej Byczkowski został zaproszony do programu Raport, emitowanego przez Superstację. Rozmowa w studio dotyczyła problemu braku należytej staranności Polaków w kwestii ochrony danych osobowych np. wyrzucaniu dokumentów do śmietnika. więcej ->

28.10.2014 r. - w "Dzienniku Gazecie Prawnej" ukazał się artykuł "Kamery działają nielegalnie. Monitoring wizyjny wciąż nieuregulowany" autorstwa Sławomira Wikariaka, nawiązujący do tematów dyskutowanych podczas XVIII Kongresu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji "ABI NOWYCH WYZWAŃ" (22 – 23.10.14, Pałac Żelechów pod Warszawą ). więcej ->

22-23.10.2014 r. - w Pałacu Żelechów pod Warszawą odbył się XVIII Kongres Administratorów Bezpieczeństwa Informacji "ABI NOWYCH WYZWAŃ". SPRAWOZDANIE Z KONGRESU | AGENDA KONGRESU

23.10.2014 r. - Sejm RP uchwalił i skierował do rozpatrzenia przez Senat ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk 746). więcej ->

22.10.2014 r. - w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł „Technologiczna rewolucja w ochronie danych osobowych” dotyczący zmiany rozporządzenia określającego zasady dokumentacji oraz warunki techniczne i organizacyjne jakim powinny podpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, nad którym prace prowadzi Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W artykule przytoczona została wypowiedź Prezesa Macieja Byczkowskiego, który uczestniczy w pracach nad projektem. więcej ->

21.10.2014 r. - Prezes Maciej Byczkowski udzielił wywiadu, który ukazał się w dodatku „Administracja” gazety „Rzeczpospolitej”. Rozmowa dotyczyła tematyki monitoringu, jednego z głównych wątków agendy XVIII Kongresu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji „ABI nowych wyzwań” (22 - 23 października, Pałac Żelechów pod Warszawą). więcej ->

21.10.2014 r. - Komisja Parlamentu Europejskiego ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) zarekomendowała kandydaturę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
dr. Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego na stanowisko Zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
więcej ->


16-17.10.2014 r. - w Hotelu Zamek Pułtusk – Dom Polonii, odbyło się XVI Seminarium Forum Monitoringu Polskiego p.n. „Aktualne aspekty prawno-normatywne oraz kierunki rozwoju systemów monitoringu". więcej ->

8.10.2014 r. - Prezes ENSI Maciej Byczkowski wziął udział w Kongresie Różnorodności (Och – Teatr, Warszawa) - nowe kierunki w CSR, organizowanym przez magazyn CR Navigator oraz firmę Henkel Polska. Był jednym z ekspertów biorących udział w panelu dyskusyjnym „Potencjał różnorodności – szanse i bariery związane z wprowadzaniem polityki różnorodności do organizacji”. więcej ->

3.09.2014 r. - w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182). więcej ->

15.08.2014 r. - Prezes SABI Maciej Byczkowski, został zaproszony do programu Raport emitowanego przez Superstację. Rozmowa w studio dotyczyła ataków prorosyjskich cyberprzestępców na polskie strony internetowe, w tym stronę Prezydenta PR. więcej ->

23-25.06.2014 r. - Na zaproszenie GIODO Prezes Maciej Byczkowski wziął udział w specjalnej sesji na konferencji naukowej „Ochrona prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych” zorganizowanej podczas IV Dni Otwartych GIODO w Trójmieście. Organizatorem konferencji było Biuro GIODO wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja poświęcona była zagadnieniom prywatności w świecie Internetu przedmiotów, ochronie danych osobowych w inteligentnych sieciach energetycznych czy też informatyzacji ochrony zdrowia.  więcej ->

10.06.2014 r. - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przekazany przez Ministerstwo Gospodarki w dniu 22 maja 2014 r. więcej ->

22.05.2014 r. - Ministerstwo Gospodarki przekazało do rozpatrzenia przez Radę Ministrów (na posiedzeniu w dniu 10 czerwca br.), projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wraz z uzasadnieniem, 8 projektami aktów wykonawczych, oceną skutków regulacji i tabelą wyników konsultacji społecznych. więcej ->

9.05.2014 r. - Prezes Kancelarii Ekspertów ENSI Maciej Byczkowski współautorem (wraz z dr inż. Januszem Zawiła – Niedźwieckim) publikacji „Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych. Zarządzanie ryzykiem w kontekście ochrony informacji” zamieszczonej w dodatku specjalnym „Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych” Monitora Prawniczego (numer 9/2014). więcej ->

17.04.2014 r. - Rada Europy opublikowała przewodnik dla użytkowników internetu. Głównym celem przewodnika jest prezentacja w sposób przystępny i przyjazny wiedzy o prawach człowieka w środowisku online także upowszechnienie wiedzy na temat działań, które mogą podjąć internauci gdy ww. prawa są naruszane. więcej ->

15.04.2014 r. - Ministerstwo Gospodarki przekazało do rozpatrzenia, przez Stały Komitet Rady Ministrów, nowy tekst projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wraz z uzasadnieniem, który dostępny jest na stronie biuletynu informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji. więcej ->

20.03.2014 r. - Ministerstwo Gospodarki przekazało Radzie Ministrów nową wersję projektu ustawy o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej.  Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji. więcej ->

European Network Security Institute prezentuje uaktualnioną ofertę szkoleń. W związku ze zbliżającą się nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych firma ENSI zmodernizowała ofertę warsztatów, odpowiadając w ten sposób na nowe wyzwania, które pojawią się w tematyce ochrony danych osobowych. Już 25 marca 2014 r. rozpoczynamy Warsztaty ABI 2014. Szkolenie jest podzielone na dwa stopnie zaawansowania: ABI I – Przygotowanie do pełnienia roli ABI (25-26.03.2014) oraz ABI II – Doskonalenie nadzoru na przetwarzaniem danych osobowych (27.03.2014). więcej ->

6.02.2014 r. - Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji wraz ze Stowarzyszeniami z Irlandii (ADPO - The Association of Data Protection Officers) i Austrii (ARGE DATEN), zostało przyjęte do Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO - Confederation of European Data Protection Organisations). więcej ->

20.12.2013 r. - Prezes European Network Security Institute, Maciej Byczkowski, został zaproszony do audycji „Wieczorne Polaków rozmowy” emitowanej w Radio dla Ciebie. Prowadzący program, redaktor Robert Łuchniak, rozmawiał z Prezesem ENSI o podjętej przez ENSI ART inicjatywie artystycznej„Wszystkie Istoty Ludzkie…”, w ramach której prezentowana jest w Teatrze Polskim im. A. Szyfmana w Warszawie do końca grudnia br., wystawa prac fotograficznych „Prawa Człowieka. Dostrzegam” (autor: Maciej Byczkowski). więcej ->

18.12.2013 r. - Prezes European Network Security Institute (ENSI), Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Maciej Byczkowski został poproszony o opinię, jako ekspert ds. bezpieczeństwa, dla programu informacyjnego Polonia 24 (TVP Polonia). więcej ->

1.12.2013 r. - European Network Security Institute (ENSI) Partnerem projektu kulturalno - edukacyjnego "2013. Europejski Rok Obywateli". Dnia 1 grudnia 2013 r. o godzinie 17.00 na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbył się wieczór inauguracyjny projektu kulturalno-edukacyjnego "2013. Europejski Rok Obywateli". więcej ->

19.11.2013 r. - Prezes European Network Security Institute (ENSI) Maciej Byczkowski wziął udział w konferencji prasowej wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "2013. Europejski Rok Obywateli", w którego program wpisane są projekty artystyczne stworzone przez ENSI ART w ramach inicjatywy "Wszystkie Istoty Ludzkie". Projekty te są dedykowane prawom człowieka i realizowane są przez ENSI ART jako część cyklu: "Sztuka może więcej!".
więcej ->

13-14.11.2013 r. - w Pałacu Odrowążów, w Chlewiskach, odbył się XVII Kongres ABI, którego tematem przewodnim była szczególna rola ABI w problematyce ochrony danych osobowych w usługach internetowych oraz inne wybrane zagadnienia przetwarzania danych osobowych. więcej ->


6.11.2013 r. - Prezes European Network Security Institute (ENSI), Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Maciej Byczkowski został poproszony o opinię jako ekspert ds. bezpieczeństwa dla programu informacyjnego Finał Dnia Superstacji. więcej ->

29.10.2013 r. - Prezes European Network Security Institute, Maciej Byczkowski, został zaproszony do audycji Jest sprawa emitowanej w Radio dla Ciebie. Program prowadzony przed redaktor Elżbietę Uzdańską dotyczył problemu zakłócania miru domowego przez niechciane telefony na telefony stacjonarne oraz zaproszenia zachęcające do zakupów, zapoznania się z ofertą handlową, zrobienia badań lekarskich itp. więcej ->

28.10.2013 r. - Prezes Zarządu European Network Security Institute (ENSI) Maciej Byczkowski został zaproszony do grona ekspertów uczestniczących w międzynarodowej konferencji „Zagrożenia w cyberprzestrzeni – bezpieczeństwo ponad granicami”, która odbyła się 28 października w Warszawie. Prezes Maciej Byczkowski wygłosił wystąpienie wprowadzające do sesji „Cyberzagrożenia i sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom w odniesieniu do kluczowych gałęzi gospodarki” a także na zakończenie dokonał podsumowania wszystkich zagadnień prezentowanych i dyskutowanych podczas konferencji. więcej ->

17.10.2013 r. - Prezes European Network Security Institute (ENSI), Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Maciej Byczkowski został poproszony o opinię jako ekspert ds. bezpieczeństwa dla programu informacyjnego FAKTY TVN. więcej ->14.10.2013 r. - Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Maciej Byczkowski został zaproszony jako ekspert do programu "Kto Ma Rację?" w Polsat Biznes. Rozmowa przeprowadzona przez Monikę Mularczyk dotyczyła mobbingu w pracy: czy pracodawca może śledzić pracowników w sieci? do czego może wykorzystać zdobyte w ten sposób dane? czy sposób w jaki spędza się wolny czas może być pretekstem do zwolnienia z pracy? W dyskusji wziął także udział psycholog biznesu Leszek Mellibruda. więcej ->

12.10.2013 r. - Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Maciej Byczkowski został zaproszony do programu Informacje Dnia nadawanego przez Superstację. Pretekstem do rozmowy był przypadający na 12 października Dzień Bezpiecznego Komputera. więcej ->

11.10.2013 r. - Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Konsultacje projektu trwają do 12 listopada br. Projekt ustawy, uzasadnienie oraz ocena skutków regulacji dostępne są na stronach: Ministerstwa Gospodarki i RCL.

18.09.2013 r. - Prezes European Network Security Institute Maciej Byczkowski wziął udział w debacie ekspertów poświęconej problemowi naruszenia dóbr osobistych w internecie, która emitowana była w programie Twoje INFO w TVP INFO. W gronie ekspertów znaleźli się również socjolog Marek Troszyński (Kierownik Centrum Badań nad Nowymi Mediami Collegium Civitas) oraz doradca rodzinny i terapeuta Andrzej Komorowski. więcej ->

13.09.2013 r. - Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Maciej Byczkowski został zaproszony do programu Panorama Dnia w TVP INFO. Rozmowa przeprowadzona przez Joannę Racewicz dotyczyła zagrożeń związanych z udostępnianiem danych osobowych oraz celów ich zbierania i przetwarzania. więcej ->

25.09.2013 r. - Konfederacja Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych oraz krajowe stowarzyszenia zrzeszające inspektorów ochrony danych w Europie przyjęły "Deklarację Warszawską 2013", dotyczącą zachęcania organizacji w Europie do wyznaczania inspektorów ochrony danych (DPO). więcej ->

23.05.2013 r. - nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, w ramach IV pakietu deregulacyjnego Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców. Ukazał się ostateczny tekst założeń projektu ustawyo ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej więcej ->

6-7.12.2012 r. - XVI Kongres ABI. Planowane zmiany statusu ABI oraz rozporządzenia wykonawczego do ustawy o ochronie danych osobowych (Pałac Ossolińskich w Sterdyni) więcej ->


6.12.2012 r.
- Premiera spektaklu - koncertu "Wszystkie Istoty Ludzkie..." (Pałac Ossolińskich w Sterdyni)

19.10.2012 r. - odbyła się debata "Od Administratora do Inspektora" (materiały z debaty) więcej ->

13.03.2012 r. odbyła się konferencja "Przetwarzanie danych osobowych przedsiębiorców" więcej ->

ACTA a ataki na serwisy rządowe. więcej ->

MATERIAŁY Z KONFERENCJI Zabezpieczenie danych osobowych - aktualny stan prawny a rzeczywiste potrzeby" (Warszawa, 28.03.2011 r.) więcej ->


OKAZJA! OSTATNIE EGZEMPLARZE! Publikacja "Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania" więcej ->


WYPRZEDAŻ!
Zachęcamy do zakupu archiwalnych numerów Biuletynu "Ochrona Danych Osobowych" i Biuletynu TISM "Ochrona Informacji". więcej ->

ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, e-mail: info @ ensi.net
  Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020
<