O KONGRESIE

Po przerwie spowodowanej pandemią, wróciliśmy z ciekawymi tematami i najlepszymi ekspertami w roli prelegentów, a to wszystko w przepięknych okolicznościach przyrody, w Hotelu Azzun Orient SPA & Wellness.

Pierwsza część, debata wprowadzająca do Jubileuszowego 25 Kongresu IOD, poświęcona była zmianom zachodzącym w wykonywaniu funkcji IOD w czasach RODO. W II i III części Kongresu dyskutowaliśmy o bieżących problemach ochrony danych osobowych i ochronie danych osobowych w kontekście innowacji technologicznych.

Prelegenci, a wśród nich: Agnieszka Budzyn, Maciej Byczkowski, Ewa Iwanko, mec. Michał Kaczorowski, dr Łukasz Kister, Maciej Kokot, Marek Kołowacik, mec. Xawery Konarski, Mateusz Kupiec, mec. Dominika Nowak-Byrtek, prof. Grzegorz Sibiga, Krzysztof Staniak, Patrycja Szurmak,  Piotr Wojakowski poruszyli tematy dotyczące, m.in.

 • rozliczalności IOD i podejściu opartym na ryzyku w jego działalności
 • polis ubezpieczeniowych
 • transferu danych osobowych do państw trzecich
 • obowiązków i odpowiedzialności ADO i procesora w świetle decyzji Prezesa UODO oraz wyroków sądowych
 • innowacji technologicznych w kontekście ochrony danych (chmura obliczeniowa, cookies, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, internet rzeczy, Blockchain) 

Nie zabrakło także tradycyjnej biesiady Inspektorów ochrony danych!

Kongres Inspektorów Ochrony Danych (Kongres IOD) to kontynuacja Kongresu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Kongresu ABI) – najważniejszego dorocznego spotkania środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce, organizowanego od 1999 roku, podczas którego omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące, praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w podmiotach ze sfery publicznej i prywatnej, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych.
 

AGENDA

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

TYLKO DO 12 SIERPNIA OBOWIĄZUJE NIŻSZY KOSZT UDZIAŁU W KONGRESIE!

SPRAWDŹ ILE TO KOSZTUJE
 • 00dni
 • 00godzin

PRELEGENCI

Agnieszka BudzynAgnieszka Budzyn – Ekspertka ENSI w dziedzinie audytów i konsultacji z zakresu ochrony danych osobowych. Od ponad 15 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony danych osobowych. Praktykę zawodową zdobyła podczas pracy w Departamencie Inspekcji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Odbyła ponadto staże w Biurze Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych w Brukseli (gdzie pracowała jako zewnętrzna ekspertka) oraz w Urzędzie Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych i Dostępu do Informacji w Niemczech. Do zespołu ENSI dołączyła w 2014 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania porad i opinii w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, a także w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych oraz postępowań administracyjnych w przedmiocie naruszeń ochrony danych osobowych. Obecnie wspiera administratorów w zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Jako ekspertka ENSI m.in. doradza organizacjom jak projektować procesy przetwarzania danych osobowych tak, aby były zgodne z wymaganiami RODO oraz konsultuje przypadki naruszeń ochrony danych. Wykonuje także audyty zgodności organizacji z wymaganiami RODO oraz prowadzi projekty wdrożeniowe mające na celu ich dostosowanie do tych wymagań. Od 2018 r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w różnych organizacjach. Prowadzi również szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych – w tym z tematyki RODO – dla osób, które spotykają się z tymi zagadnieniami w swojej pracy zawodowej. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzenie bezpieczeństwem Informacji” organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu ENSI, od 2007 r. Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (wcześniej: Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). Zdjęcie Maciej ByczkowskiPełnił funkcję Członka Zarządu Związku Firm Ochrony Danych Osobowych – ZFODO (2018-2019). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004–2013).
Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007–2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011–2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014–2015). Uczestniczył również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (ponad 20 lat doświadczeń).
Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM-BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 400 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 30 000 osób. Pełnił od 1999 r. funkcję ABI – a obecnie od 25 maja 2018 r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branż w Polsce.
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykładał na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) – Studium podyplomowe “Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT” oraz na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – Studia podyplomowe “Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych”. Aktualnie wykłada w Polskiej Akademii Nauk na Studiach podyplomowych “Inspektora ochrony danych” (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych. Uczestniczy lub uczestniczył w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Brał udział w pracach Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, powołanej przez Ministra Cyfryzacji.

Ewa Iwanko – Audytorka bezpieczeństwa informacji, certyfikowana ekspertka ENSI w dziedzinie audytów i konsultacji z zakresu ochrony danych osobowych. Twórczyni dedykowanych aplikacji/systemów eksperckich dotyczących przetwarzania danych osobowych dla firmy ENSI. Pełni funkcję Inspektora ochrony danych w Asseco Buisness Solutions i Kolegium Europejskim. Jest kierownikiem zespołu doradczego dla Henkel Polska i Henkel Polska Operations.  Prowadzi cyklicznie szkolenia zamknięte i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych w całej Polsce. Z ENSI związana od 2017 r. Swoją wiedzę i doświadczenie zbierała w kraju i za granicą. Współprowadziła projekty wdrożeń RODO dla dużych firm, w tym o szczególnym znaczeniu gospodarczo- obronnym oraz dla krakowskiej instytucji kultury. Absolwentka studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału Zarządzania. Realizowała studia w Technische Universität Ilmenau w Niemczech. Stypendystka Nagrodzona „Nagrodą Publiczności” podczas 56. Konferencji Naukowej AGH Pionu Górniczego za „System Ekspercki nagradzania pracowników”. Certyfikowany auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP.

Michał Kaczorowski –Michał Kaczorowski radca prawny, Senior Commercial Counsel CEE w Google, specjalista z zakresu chmury obliczeniowej. 

Reprezentuje SABI–Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych  w Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO). Uczestniczy w pracach Zespołu RODO Związku Pracodawców Branży Internetowej (IAB Polska).

Był ekspertem prawnym Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Wykładowca i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących przetwarzania danych i nowych technologii. Autor licznych publikacji z tej tematyki.

dr Łukasz Kister – posiada ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu, wdrażaniu, nadzorowaniu i audytowaniu systemów zarządzania cyberbezpieczeństwem w biznesie i instytucjach publicznych. Stworzył od podstaw kompleksowy departament bezpieczeństwa największego w Polsce operatora infrastruktury krytycznej. Zbudował i doprowadził do akredytacji jego Zespół Reagowania na Incydenty Cyberbezpieczeństwa (CERT), a samą Spółkę wprowadził do Centrum Doskonałości Bezpieczeństwa Energetycznego NATO (EnSec CoE). Zainicjował powstanie, a następnie kierował Zespołem ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), będąc jednocześnie polskim przedstawicielem w Grupie Roboczej ds. Ochrony Systemów Krytycznych Europejskiego Zrzeszenia Operatorów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-e). dr Łukasz KisterDo niedawna odpowiadał za wdrożenie i certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z międzynarodowym standardem ISO/IEC 27001, w Hitachi ABB Power Grids (aktualnie: Hitachi Energy) – największego światowego dostawcy technologii dla elektroenergetyki (ponad 300 lokalizacji w 63 krajach). Aktualnie zajmuje stanowisko Global Product Cyber Security Expert w Woodward, Inc. – najstarszym na świecie dostawcy systemów sterowania automatyki silników i turbin lotniczych, rakietowych, okrętowych oraz szeregu innych specjalistycznych systemów przemysłowych.
Członek Sekcji Bezpieczeństwa (Safety and Security Division) Międzynarodowego Stowarzyszenia Automatyków (International Society of Automation – ISA). Członek sztabu operacji zabezpieczenia „Światowych Dni Młodzieży 2016”, odpowiedzialny za bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jest jedynym w Polsce biegłym sądowym w dziedzinach: zarządzanie cyberbezpieczeństwem oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ponadto, jest certyfikowanym ekspertem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001), ciągłością działania (ISO 22301), ryzykiem (ISO/IEC 27005), incydentami cyberbezpieczeństwa (ISO/IEC 27035), oraz cyberbezpieczeństwa automatyki przemysłowej (ISA/IEC 62443).
Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w Akademii Leona Koźmińskiego, ryzyk cyberbezpieczeństwa bankowości spółdzielczej w Szkole Głównej Handlowej oraz programu Master of Business Administration – Security & Critical Infrastructure na Akademii Sztuki Wojennej. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk o bezpieczeństwie Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żylinie. Za dysertację pt. „Znaczenie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie” otrzymał nagrodę European Association for Security za najlepszą pracę doktorską w zakresie praktycznego wykorzystania badań naukowych. Absolwent programu „Executive MBA” we Francuskim Instytucie Zarządzania, który ukończył w 2020 r. z wyróżnieniem „Idea to Market” za projekt „CyberSecurity4Small”.
Jako Of counsel odpowiedzialny jest w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy za merytoryczne wsparcie usług w zakresie „Cyber Legal Compliance”.

Maciej KokotMaciej Kokot – Współautor i inicjator programu ubezpieczenia dla Inspektorów Ochrony Danych,  bardzo pozytywnie przyjętego przez środowisko Inspektorów. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 roku. W latach 2008-2013 zarządzał sprzedażą ubezpieczeń indywidualnych i grupowych w Allianz Polska.
Od końca 2016 roku jego aktywność zawodowa skupiona jest wokół tematyki ubezpieczeń związanych z ochroną danych osobowych.
Obecnie, jako ekspert ubezpieczeniowy, współtworzy rozwiązania dedykowane dla Procesorów, Administratorów Danych Osobowych oraz Outsourcerów Usług IOD.

Marek KołowacikMarek Kołowacik – Manager i ekspert ubezpieczeniowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Uczestniczył w tworzeniu od podstaw dwóch dużych towarzystwach ubezpieczeniowych.
Jako broker ubezpieczeniowy realizuje projekty z zakresu mapowania ryzyk działalności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem ich branży i profilu.
Efektem tej pracy są indywidualnie negocjowane, dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy pakiety ubezpieczeniowe, których celem jest stabilizacja sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Xawery Konarskiadw. Xawery KonarskiAdwokat, Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.
W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).  Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.
Na przestrzeni ostatnich 15  lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).
Redaktor naczelny Kwartalnika Prawa Nowych Technologii, wydawanego przez C.H. Beck.  Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Wykładowca na studiach podyplomowych na wiodących polskich uczelniach z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.

Mateusz KupiecMateusz Kupiec – Prawnik w Kancelarii Traple Konarski Podrecki. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu RODO w ramach praktyki TMT. Zajmuje się doradztwem prawnym dotyczącym szeroko pojętego prawa nowych technologii, koncentrując się na zagadnieniach związanych z prawem ochrony danych osobowych, ochroną prywatności oraz dostępem do informacji publicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskiej kancelarii prawnej specjalizującej się w ochronie danych osobowych, a także w instytucjach publicznych. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony informacji. Asystent badawczy w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Laureat stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe. Zdobywca I miejsca oraz nagrody specjalnej w IX edycji konkursu Urzędu Ochrony Danych Osobowych na esej dla studentów.
Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz i Uniwersytet Jagielloński, a także Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński. Ukończył Szkołę IT/TMT organizowaną przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz uczestniczył w  I edycji Winter School on “Algorithmic State, Market and Society” organizowanej przez Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji.

Dominika Nowak-Byrtek

Dominika Nowak-Byrtek – Radczyni prawna, Managing Associate w Kancelarii Traple Konarski Podrecki, Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych klientów obejmującym przede wszystkim prawo ochrony danych osobowych – w tym obszar ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO): przygotowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, audyty oraz sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów m.in. z branży internetowej, medycznej oraz telekomunikacyjnej – a także szeroko pojęte prawo nowych technologii, prawo administracyjne i dostęp do informacji publicznej. Doradza i reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem UODO oraz przed sądami administracyjnymi. Autorka prac z zakresu prawa ochrony danych osobowych, w tym artykułów drukowanych na łamach kwartalnika „Ochrona Danych Osobowych”, publikowanego przez wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2013), stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia), a także absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.

dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN – Adwokat, Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz w innych zagadnieniach prawa administracyjnego, w tym w prawnej ochronie informacji (tajemnice), dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i otwieraniu danych w tym sektorze, elektronicznej administracji, w także w postępowaniach obowiązujących administrację publiczną. Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz SibigaKieruje w kancelarii zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO w ponad 100 jednostkach organizacyjnych. Pełnomocnik w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UODO oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
Przewodniczący Rady Naukowej SABI-Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Od 1 stycznia 2021 r. na czteroletnią kadencję jest członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W przeszłości członek Rady ds. Cyfryzacji i Rady Informatyzacji ministra właściwego ds. informatyzacji oraz wiceprzewodniczący Rady Naukowej GIODO. Uczestnik prac parlamentarnych, w tym jako ekspert BAS Kancelarii Sejmu, nad ustawami w prawie administracyjnym, w tym o: ochronie danych osobowych, ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów publicznych i dostępie do informacji publicznej. Jest członkiem-założycielem SABI oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT), a także członkiem Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (SEAP). Uczestniczy jako członek komitetów organizacyjnych oraz prelegent w konferencjach i szkoleniach związanych z obszarem specjalizacji, w tym m.in. w cyklicznych wydarzeniach: dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck dot. ochrony danych osobowych, Kongresie Inspektorów Ochrony Danych, Forum ADO/IOD, Forum Koordynatorów, Redaktorów i Administratorów BIP i Dniach Ochrony Danych Osobowych.
Członek rad programowych czasopism naukowych i branżowych, w tym „Prawo Mediów Elektronicznych”, „Informacje w administracji publicznej”, „ABI Expert” oraz „IT w Administracji”. Jest autorem, współautorem i redaktorem ponad 100 publikacji naukowych dotyczących obszarów specjalizacji, a także autorem licznych pozycji popularnonaukowych. Otrzymał indywidualną rekomendację w rankingu Legal 500 w kategorii: Data privacy and data protection, a także w 2020 r. została mu przyznana doroczna nagroda Prezesa UODO im. Michała Serzyckiego „za promowanie wartości ochrony danych osobowych i prawa prywatności”. Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek Kolegium Dyrektorskiego oraz kierownik Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” w INP PAN. Wykładowca akademicki m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego.

Krzysztof Staniak – od 2018 r. ekspert ENSI w dziedzinie audytów i konsultacji z zakresu ochrony danych osobowych. Wspiera inspektorów ochrony danych, a także pełni rolę Inspektora Ochrony Danych w organizacjach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania porad i opinii w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w tym także dotyczących naruszeń ochrony danych. Przeprowadza szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów/kontroli. Doświadczenie zdobywał jako inspektor podczas w pracy w Departamencie Inspekcji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych). W trakcie pracy w Urzędzie brał także udział w projektach z zakresu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, a także w stażach zagranicznych dotyczących praktycznego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych m.in. w Chorwackiej Agencji Ochrony Danych Osobowych w Zagrzebiu i w Czeskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych w Pradze. Ponadto, w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Zespołu ds. Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji, kierunku Administracja. Obronił pracę magisterską dotyczącą „Ochrony danych osobowych w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym”. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku Prawo Europejskie. Brał udział w szkoleniach organizowanych przez Polskie Centrum Akredytacji i Polski Komitet Normalizacyjny. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z PN-ISO/IEC 27001:2014-12. Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Patrycja SzurmakPatrycja Szurmak – Radczyni prawna, Associate w Kancelarii Traple Konarski Podrecki. Specjalizuje się w obszarze ochrony danych osobowych i prywatności oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z branży energetycznej, ubezpieczeniowej czy bankowej.
Doradzała podmiotom przy incydentach związanych z ochroną danych osobowych, w tym prowadziła korespondencję z UODO czy udzielała dalszej pomocy prawnej w ramach postępowań administracyjnych. Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią pracowała w innej kancelarii prawnej, gdzie zajmowała się prawem ochrony danych osobowych. Radczyni Prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów odbyła roczne stypendium na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Bergen (Universitetet i Bergen – UiB).
Uczestniczka szkoły IP w Centrum Paw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza. Współautorka publikacji m. in. „RODO. Przewodnik ze wzorami oraz Ochrona danych osobowych” czyPrzewodnik po ustawie i RODO z wzorami” pod red. Macieja Gawrońskiego.

Piotr Wojakowski – Dyrektor ds. bezpieczeństwa w ENSI. Związany z firmą od 1999 r. Współtwórca metodyk testów i audytów systemów informatycznych ENSI, metodyki TISM – zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, metodyki TSM-BCP – zarządzania ciągłością działania biznesowego. Ekspert ENSI w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych i zarządzania bezpieczeństwem informacji. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i audytowaniu zabezpieczeń systemów informatycznych, testowaniu bezpieczeństwa aplikacji internetowych, kierowaniu projektami wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji, opracowywaniu i wdrażaniu procedur bezpieczeństwa dotyczących zarządzania systemami informatycznymi, szacowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa informacji oraz przygotowywania planów zachowania ciągłości działania w przedsiębiorstwach sektora bankowo-finansowego, przemysłowego oraz w przedsiębiorstwach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, szkoleniu kadry menedżerskiej z zasad ochrony informacji. Od 2004 r. pełnił funkcję zastępcy ABI w różnych spółkach. Aktualnie w projektach realizowanych przez ENSI wspiera zespół ekspercki Inspektora ochrony danych w obszarach związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych, szacowaniem ryzyka, oceną skutków dla ochrony danych. Certified Information Systems Security Professional (Certificate No: 62105), Certyfikowany audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg BS 7799-2:2002, Certyfikowany audytor wiodący ISO 27001:2005 (Cert No: Ex 114: 06192), Certyfikowany inżynier systemu BorderWare Firewall Server, Certyfikowany administrator systemów Checkpoint FirewalI (Check Point Certified Professional ID: 445960310 CCSA 2000), Microsoft Certified Technology Specialist. Wykładał na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) – Studium podyplomowe „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT”. Aktualnie wykłada w Polskiej Akademii Nauk na Studiach podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

PARTNER KONGRESU

Logo TKP

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Udział w Kongresie w dniach 26-28.09.2022 r.

  • 2990,00 zł netto – specjalna cena dla uczestników poprzednich Kongresów oraz Członków SABI
  • 3390,00 zł netto – zgłoszenie i opłacenie udziału w Kongresie do 12 sierpnia 2022 r.
  • 3590,00 zł netto – zgłoszenie i opłacenie udziału w Kongresie od 13 sierpnia 2022 r.

Cena zawiera: udział w Kongresie (w wybranych dniach), pobyt i wyżywanie w hotelu (2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje, poczęstunek kawowy w czasie obrad, nocleg w pokoju jednoosobowym), dyplom i materiały w formie elektronicznej (zostaną przesłane po Kongresie), materiały piśmiennicze

Udział w Kongresie w dniach 27-28.09.2022 r.

  • 2490,00 zł netto – specjalna cena dla uczestników poprzednich Kongresów oraz Członków SABI
  • 2890,00 zł netto – zgłoszenie i opłacenie udziału w Kongresie do 12 sierpnia 2022 r.
  • 3090,00 zł netto – zgłoszenie i opłacenie udziału w Kongresie od 13 sierpnia 2022 r.

Cena zawiera: udział w Kongresie (w wybranych dniach), pobyt i wyżywanie w hotelu  (1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolację, poczęstunek kawowy w czasie obrad, nocleg w pokoju jednoosobowym), dyplom i materiały w formie elektronicznej (zostaną przesłane po Kongresie), materiały piśmiennicze

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

tel.: (22) 620 12 00
tel.: (22) 243 15 98
https://ensi.net
E-mail : info@ensi.net

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA